Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)

Zöldséges kert

Egyesületünk kertjei Csíkpálfalván, a Sás kertekben vannak, egymás szomszédságában.
A Félhektárnyi kertből 15 áron a veteményes. és csemetekert osztozik, a többi a gyümölcsös.

Ugyanúgy, mint a másik kettőt, a zöldségeskertet is többszörös céllal működtetjük.
Megtermeljük egyesületünk konyhája szükségletére a friss zöldségeket: murkot, petrezselymet, salátát, céklát, paszulyt, hagymát, kukoricát, zöldborsót, káposztát, karalábét, paradicsomot.
A növények fejlődésének megfigyelésére ideális helyszín, hiszen itt a zöldségesben a növények életfolyamatai szemünk előtt zajlanak.
Akik kedvüket lelik a megművelt zöldségeskertben azok tudják, hogy itt mindig van tennivaló nincs helye az unalomnak a kert mindig tele van lehetőséggel és várja, hogy az ember együtt dolgozzon a Termőfölddel.

Sok gyerek meglepődik, hogy a növények az idő alatt  is fejlődtek, amíg ők nem voltak jelen a kertben.

Mi a titok, ki húzza, ki duzzasztja, mitől nőnek, fejlődnek, az egyik növény felfele, a másiknak a gyökere nő, mitől színesednek, millió kérdés.

Sok a munka egész évben, de mivel szeretünk a kertben dolgozni, nekünk inkább szórakozás és kikapcsolódás itt lenni az egészséges növények között.
.
Nagy izgalmat kelt a mikroszkópos vizsgálat. Tavasszal rájövünk, hogy a föld élettel van tele, nyüzsög benne az élet.
Általában a Termőföld egy nagyon vékony réteg a Föld többi geológiai rétegeihez képest.
A Föld legfelső és egyik legértékesebb rétege, hisz élelmet képes biztosítani az embernek, ha megfelelően tudunk bánni egyensúlyával.
.
„Modern embernek” fura és elsőre badarságnak tűnik elődeink állítása, miszerint „a gyomos föld a jó föld”, ugyanis ahol még a gyom sem él meg, ott a kultúrnövénynek vajmi kevés az esélye.

Napjainkban kezdjük  felismerni, hogy talán nem lesznek igazán jó minőségűek a zöldségeink, ha termőföldünket túlzottan vegyszerekkel kezeljük.
A régi gazdák legalább két évente istálló trágyát szórtak ki és „alája„ szántották.
Ők nem ismerték a vegyszereket, viszont sok időt töltöttek a föld megművelésével.

Ünnepeik is voltak, melyek a földhöz és a terméséhez kapcsolódtak. Elődeink termése nem a piaci igényeknek kellett eleget tegyen, hanem a családnak. Ezért boldogan tudták ünnepelni a termést, elégtételt nyújtott, biztosítva volt a család élete.

A Termőföld biztosította mindezt. Boldoggá tette az embereket. A múltban a termőföld ÉRTÉKES VOLT.

Napjainkban a termőföldnek akkor van értéke, ha az beltelek , vagy beltelekesíthető.

 A mezők Termőföldjének, amit elődeink száz évek alatt éltettek és alakítottak ki, nincs értéke, buldózerrel eltaszítjuk, legjobb esetben sziklakertben felhasználjuk, eladjuk, vagy hulladéktelepen záró rétegnek „hasznosítjuk”.

Zöldségeskertünk fenntartásával, művelésével, a Termőföld szeretetét és értékének felismerését megbecsülését van szándékunkban visszaadni a gyerekeinknek.

Támogatóink