Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)


Gurul a Kalibáskő Gyerekvilág
(2012-06-24)


A szombathelyi Tiszta Formák Alapítvány segítségével sikerült kisbuszt vásárolni az egyesületnek, aminek óriási hasznát vesszük!

• majdnem minden nap járja az utat Kalibáskő – Csíkszereda között. Az Erdei Iskola programjain való részvétel gördülékenyebb lett, sikerült levenni a pedagógusok válláról az utaztatás megszervezésének terhét, a szülők költsége (szállítási díj) pedig negyedére csökkent.

• A programok színesebbek, látványosabbak és tanulságosabbak lettek azáltal, hogy akadály nélkül meg tudjuk látogatni a témához kapcsolódó helyeket: a pálfalvi Sáskertet, asztalos műhelyt, gyapjúfeldolgozó műhelyt, kovács műhelyt, a Csíki Székely Múzeumot.

• Világnapok és jeles ünnepek alkalmából szervezett programjaink minőségének és számának javulását hozta a kisbusz, például március 15.-én koszorút vihettünk a Nyerges-tetőn állított emlékműhöz, Víz Napján meglátogathattuk a városi vízházat és tározót.

• Minimális költséggel (mindössze üzemanyagköltséggel) és önkéntesekkel meg tudtuk oldani a karácsonyi és húsvéti segélycsomagok begyűjtését és eljuttatását nehéz anyagi körülmények között élő családokhoz.

• Kerékpáros vándortáboraink, sítáboraink és úszótáboraink lefolyását biztonságosabbá és elérhetőbbé tette a kisbusz.

2011 – Karácsonyi gyűjtés összegzés
(2012-01-25)

A nehéz anyagi helyzetben élő családok javára történt karácsonyi gyűjtést az idén is sikeresen zártuk. A tavalyinál jóval több adomány gyűlt össze, nagy örömünkre Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata és a Gödöllői Egyetemi Óvoda is csatlakozott. Marosvásárhelyről, a 2-es számú iskolából tetemes mennyiségű, nagyon jó minőségű adomány érkezett, a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola tanulói csodálatos karácsonyi csomagolásban küldték a gondosan összegyűjtött ruhaneműt, édességet és tanszert.

A visszajelzések lélekmelegítőek, a családok szeretettel és köszönettel fogadták az adományokat. Mi is köszönettel tartozunk minden gondos kis kezecskének és gondos szülőnek, akik támogatták a tanintézményekben meghirdetett gyűjtést. Köszönettel tartozunk a lelkes pedagógusoknak, akik bevonták az osztályközösségeket és példát mutattak növendékeiknek.
Ezen akciók nagyszerűsége abban rejlik, hogy lélekben mindkét fél gazdagodik: az adakozó ugyanúgy mint az elfogadó.

Jutalomkirándulást ígértünk a legtöbb és legjobb minőségű adományok gyűjtőinek.
Szeretettel várunk a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskolából 25 diákot egynapos díjmentes jutalomkirándulásra, a marosvásárhelyi 2-es számú iskolából 25 gyereket kétnapos féláras jutalomkirándulásra és a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumból 25 tanulót egynapos féláras programra az Erdei Iskolába.

karácsonyi gyűjtés 2011
(2011-12-31)

2011 karácsonyára is megszervezzük a kinőtt ruha és cipő gyűjtést. A versenyben tanintézmények vehetnek részt.

NYEREMÉNYEK:
A legtöbb használható állapotban lévő kinőtt ruhát és cipőt összegyűjtő tanintézmény nyer egy 25 főre szóló egynapos jutalomkirándulást a Kalibáskői Erdei Iskolába.
A második helyezett nyer egy 25 főre szóló féláras kétnapos táborozást.
A harmadik helyezett pedig egy 25 főre szóló egynapos féláras kirándulást.
A gyűjtésben minden résztevő intézmény kap 2 főre szóló ingyenes belépőt a JUTALOMNAPRA, aminek időpontjáról a későbbiekben értesítést küldünk.

Magánszemélyek adakozását is szívesen fogadjuk.

A gyűjtés November 31.-én zárul.


Tavaly közel 3oo családnak juttattunk ruhát és cipőt, amiért köszönettel tartozunk minden családnak, aki elvégezte a lomtalanítást és úgy döntött, hogy a jó állapotban lévő kinőtt gyerek holmit és a feleslegessé vállt felnőtt ruhát beküldi. Idén ezt a számot akár meg is duplázhatjuk…

Köszönettel tartozunk a tanintézményeknek, lelkes tanároknak és tanítóknak, akik bevonták a gyerekeket és tárolták a begyűlt csomagokat az elszállítás napjáig.

A Communitász alapítvány által támogatott tevékenységek 2011
(2011-05-18)

Tevékenységeink:
- Tojásfestő tanoda 2011. 04.18. - 04.23. Szív Egyesület
- Helyesen magyarul 2011. 06.26 - 07.05. Árvák Egyesület
- Kétkeréken a környéken 2011. 07.24 - 07.30. Ávák Egyesület
- Nyíló ablak - 2011.06.14.-15. - Ficánka és Barátai Egyesület
- Esztenától osztovátáig - 2011.07.31.- 08.09. - Kalibáskő Gyermekvilág Eguesület
- Miesnapok kulturális értékei - 2011.08.07.- 08.20 - Kalibáskő Gyermekvilág Egyesület

első | előző | [25 -> 28 (31)] következő | utolsó

Támogatóink