Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)


Kalibáskő Erdei Iskola gyakorló kertjének fejlesztése 2018
(2018-10-10)

Kalibáskő Erdei Iskola, csíkpálfalvi gyakorló kertje 2018-ban képekben,...az élet nem áll meg!
Tanuljuk és tanítjuk, hogy jó szülőföldünk jó gazdájának lenni!
Hálásan köszönjük Támogatónknak a Magyar Kormánynak, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által immár 3. évben segít, hogy a csíkpálfalvi gyakorló kertünkben lány-, fiú mosdó, öltöző és eszköztár épüljön, cseppet székelyesen!
A Gyakorló kertben évente kora tavasztól késő őszig, több száz kisdiák tapasztalja a Termőföld titkait! Csupa titok és kész alkímia, ami itt történik! 
Egészséges élelmiszert termelni tapasztaljuk, hogy egyre nehezebb, de annál fontosabb lesz!

„Kőből, fából házat,….igékből várat” – 2018
(2018-10-05)

 

Projekt tevékenységek az erdei iskolában:

Az Örökölt magyar ház, 6 napos alprogram a résztvevő 30 diák számára jó lehetőség volt, hogy megismerkedjenek a régi magyar-székely házzal, a faluépítés szabályaival, azzal a falurenddel, amely a közösség lelki-szellemi jólétét, szülőföldjükön való jó boldogulást eredményezte.

Az Ábel a rengetegben 10 napos alprogram, 30 nagydiák számára az anyanyelv helyes használatát tanította, a beáramlott idegen kifejezések és szavak azonosítását, használatuk kiszorítását szorgalmazta. A résztvevők naponta magyar nyelvtan feladványokat, közösség építő gyakorlatokat, az Ábel a rengetegben színpadi előkészítését gyakorolták.

Projekt tevékenységek 9 Partner iskolában:

 Csillagkapu közösség összekovácsoló feladatok nagydiákoknak és fiatal pedagógusoknak, amelyeket csakis egy csoportban jól közreműködve lehetett megoldani. A feladatok megoldása érdekében szükséges volt a szociális kompetenciák (kapcsolatteremtés, beleérző-, kooperációs és konfliktusmegoldó képességek) gyakorlása, valamint a jó kommunikáció, a tolerancia és az egymás segítésére. A tevékenységeket és megbeszéléseket közösségépítő tréner és helyi pedagógusok vezették.

Összes résztvevő létszáma a megvalósult programok keretében: 28 diák+2 pedagógus a Magyar ház programban, 28 egyetemista+2 pedagógus az Ábel csapatépítésen, 126 nagydiák és 111 pedagógus a Csillagkapu csapatépítésben. Összes résztvevő: 297 személy.

A tevékenységeket az Anyaországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta. A Támogatás a résztvevők szállásolását, utaztatását, karbantartások kivitelezését tette lehetővé. A résztvevők nevében is köszönjük szépen a támogatást!

Huszár ruha
(2018-08-20)

Hargita Megye támogatásával a Kalibáskő Erdei Iskola új ruhával gazdagodott, egy 11. huszárezredbeli legénységi ruhával.

 Az erdei iskolában alkalmazott élménypedagógiai módszer, ami nagyszerűen bevált az iskolai tananyag kiegészítéseként, látványosságával és kézzelfoghatóságával olyan élményt nyújt a tanulásban és rögzítésben, ami egyrészt felejthetetlen, másrészt meghatározó az irodalom és történelem megszerettetésében, jobban felkelti a fiatalok figyelmét és érdeklődését, további tanulásra, kutatásra serkenti őket és mélyíti a hovatartozás gyökereit.

Az 1848-49-es szabadságharc körülményeit és eseményeit ismertető „játék” a huszár ruhával élethűbbé és felejthetetlenebbé válik, olyan történelmi-kulturális időutazásban részesíti a gyerekeket, aminek eredményeként a közösség összeszedettebb, együttműködőbb, gördülékenyebb és kiegyensúlyozottabb lesz.

Tangazdaság családi vállalkozás a Kalibáskő Erdei Iskola keretében
(2018-02-05)

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Pályázó: MELFA IMPEX Kft családi vállalkozás, Csíkszereda

Megítélt összeg: 4402480 HUF

A támogatással vásárolt eszközök:

  1. Mezőgazdasági eszközök: Traktor Kubota L4508D, 45LE, körkasza és kiskocka bálázó
  2. Infokommunikációs eszköz: hordozható számítógép-Dell Inspiron-5567

A fejlesztés célja:

  1. A tangazdaság vállalkozás fejlesztése, megszilárdítása, vonzóvá tétele (a munkatársak, régi és új ügyfelek, lehetséges ügyfelek számára), új termékek és munkahelyek létrehozása;
  2.  A célcsoport számára a szolgáltatásokkal megfelelő lehetőséget biztosítani az önfenntartás gyakorlására, megszeretésére.
  3. A megfelelő körülmények, helyszínek, eszközök, mesterek és szakemberek biztosítása a képzések lebonyolítására,
  4.  A fiatalok olyan készségeket, kompetenciákat sajátítsanak el, amelyek segítik felnőtté válásukat, szülőföldjükön a saját céljuknak és nemzetcsaládjuknak megfelelő életpályán való elindulását.

Futamidő: 2017

első | előző | [5 -> 8 (31)] következő | utolsó

Támogatóink