Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)


Turul és Holló - 2019
(2019-11-22)

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

Kalibáskő Gyermekvilág - 2019
(2019-11-22)

Megvalósult Gyermekbarát pályázat címe: Kalibáskő gyermekvilág- 2019

Azonosító: GYB-KP-1-2019/2-000329

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Magyarország

Támogatott szervezet: Melfa Impex Kft. Csíkszereda, az erdei iskolát működtető vállalkozás

Támogatás mértéke: 2.978.801 HUF

A Támogatás hasznosulása:

 1. A Gyermekbarát tevékenységekre használt összeg: 731618 HUF.

Résztvevők: 28 diák Csíkszeredából, életkoruk 11 év.

A Gyermekbarát komponens támogatott költségei:

 • diákok utaztatása Csíkszereda – Ópusztaszer - Vajdahunyad – Déva – Csíkszereda útvonalon,
 • étkeztetés és szállás Ópusztaszeren a Szeri csárdában.

Gyermekbarát tevékenységek: Történelmi programok az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, Vajdahunyad- és Déva várban 2019.10.03.-2019.10.05. között.

 

Megvalósult Gyermekbarát tevékenységek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban:

 • „Lépj be múltba” Történelmi időutazás DAOP projekten való részvétel,
 • Feszty-körkép és történetének a megismerése,
 • „Vár állott, most kőhalom”- Várak és csaták Magyarországon a honfoglalástól a középkori magyar államig,
 • A szabadtéri néprajzi gyűjtemény megismerése,
 • A TÁMOP-Interaktív hadtörténet szoftver megismerése. A program a diákok esetében nagy lehetőséget kínált arra, hogy az iskolában szerzett tudásanyagot hatékonyan bővítsék, látványosan, mintegy aktív szereplőként éljék át a történelmet. Az Interaktív hadtörténet segít tisztázni azon tévhiteteket, teóriákat, amelyek az elmúlt időszakok történetírása révén helytelenül fészkelték be magukat a köztudatba. A program arra hivatott, hogy a diákok tudását kiegészítse, elmélyítse, valamint nemzeti identitásukat, hazaszeretetüket erősítse.
 • részvétel az „Egyszer volt egy oskola” tevékenységein,
 •  közösségfejlesztő játékok,
 • feladatok és tesztek megoldása és kiértékelések.
 1. Az erdei iskola és tangazdaság fejlesztésére használt összeg: 2.247.183 HUF

- vásárolt berendezések, gépek, felszerelések értéke a meglévő tankonyha fejlesztésére és új tankonyha kialakítása céljára: 723.428, 00 HUF

- vásárolt mezőgazdasági betakarító gépek értéke a tangazdaság és a háttérgazdaságnak: 1.257.855,00 HUF

- vásárolt ügyviteli és számítástechnikai eszköz értéke: 265.900 HUF

Megvalósult a projekt célja, a gyermekbarát tevékenység jó lezajlása és az igényelt mezőgazdasági-, kulináris gépek, eszközök beszerzése.

A megvásárolt konyha eszközök és berendezések használatba tevésével új képzés helyszín létesül a Csíkpálfalvi Gyakorló kertben, a meglévő konyhában javulnak a munkakörülmények. A megvásárolt mezőgazdasági betakarító gépek a tangazdaságot és háttérgazdaságot erősítik, megszüntetve a bérlés kényszerét, csökkentve az üzemeltetési költséget.

Az erdei iskola célja hozzájárulni annak a szemléletváltásnak a sikeréhez, amely felismerteti a pazarló fogyasztói társadalom, az Anyatermészettől, a hagyományos falurendtől való elfordulás káros hatásait. Célunk az önfenntartás, a szülőföldön való boldogulás igényét erősíteni.

Az erdei iskola- és tangazdaság célcsoportja 2019-ben: több mint 100 erdélyi, magyar ajkú diákcsoport (2500 diák) volt, életkoruk 7-16 év.

 

A Kalibáskő Erdei Iskola Gyakorló kertjének fejlesztése - 2019
(2019-11-20)

 

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project: A KALIBÁSKŐ ERDEI ISKOLA, GYAKORLÓ KERTJÉNEK FEJLESZTÉSE, Csíkpálfavi Sáskertben. A támogatás összege: 600000HUF, vagyis 8560,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/3-000046

A támogatásból megvalósított közművesítési munkálatokat Csíkszeredai székhelyű vállalkozás végezte el, az alábbiak szerint:

1. Az épület csatlakoztatása a nemzeti villamos hálózatra. Belső szerelések. Csatlakozó fő villamos vezeték földbe való lehelyezése az épület és a nemzeti hálózat között 150 méteren. 2. Vízhálózat kiépítése az épületben. (elmaradt: a kútásás és a külső vízvezeték lehelyezése, bekötése, házi vízmű beszerzése, beszerelése.) 3. Háztartási szennyvíz csatorna belső és külső kiépítése. Csatlakoztatás a település szennyvízcsatorna hálózatára.  Gépi munkák (150 méter vezetéknyom ásása), 150 m fő csatorna/cső beszerzése és lehelyezése, csatornavizsgáló aknák minden 25 méter után kivitelezése, kézi beszerelési munkák.

Turul és Holló - 2018
(2018-11-15)

A projekt két párhuzamosan zajló interaktív történelmi foglalkozás sorozat Erdély 11 településén 36 magyarul is oktató iskoláiban és az erdei iskola kalibáskői telephelyén zajlott. A két történelmi program a Vándor magyar jurta és A budai napkirály. A tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése, hamis történelmi adatok és ismeretek kiigazítása, a lovagi erények megismerése és használata. A projektben résztvevők száma több  mint 4600 magyar ajkú diák volt. Elvárt eredmények :a résztvevőkben felébredjen a saját történelmünk ismerete iránti igénya, hamis történelmi ismeretek kiigazításra kerüljenek, létrejöjjön az a szemléletváltás szellemi és kulturális örökségeink iránt, amely hatására kialakul a magyar lélekhez méltó életvitel. A projekt fő Támogatói a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és a Hargita Megyei Tanács. A támogatások eszközbeszerzés, terembér, a résztvevők utaztatása, a programvezetők szállása, népszerűsítés és nyomdaköltségek, más anyagbeszerzésekre hasznosult. A támogatásokat a gyerekek nevében is köszönjük!

első | előző [1 -> 4 (31)] következő | utolsó

Támogatóink