Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Tangazdaság családi vállalkozás a Kalibáskő Erdei Iskola keretében

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Pályázó: MELFA IMPEX Kft családi vállalkozás, Csíkszereda

Megítélt összeg: 4402480 HUF

A támogatással vásárolt eszközök:

  1. Mezőgazdasági eszközök: Traktor Kubota L4508D, 45LE, körkasza és kiskocka bálázó
  2. Infokommunikációs eszköz: hordozható számítógép-Dell Inspiron-5567

A fejlesztés célja:

  1. A tangazdaság vállalkozás fejlesztése, megszilárdítása, vonzóvá tétele (a munkatársak, régi és új ügyfelek, lehetséges ügyfelek számára), új termékek és munkahelyek létrehozása;
  2.  A célcsoport számára a szolgáltatásokkal megfelelő lehetőséget biztosítani az önfenntartás gyakorlására, megszeretésére.
  3. A megfelelő körülmények, helyszínek, eszközök, mesterek és szakemberek biztosítása a képzések lebonyolítására,
  4.  A fiatalok olyan készségeket, kompetenciákat sajátítsanak el, amelyek segítik felnőtté válásukat, szülőföldjükön a saját céljuknak és nemzetcsaládjuknak megfelelő életpályán való elindulását.

Futamidő: 2017

(2018-02-05)
..:: Programjaink

Tanulmányúton Göttingában - kerékpáros vándortábor / 2013. július 17. – 25.

Ára: 1200,0 ron

quot;0" allowfullscreen>
"Az utat én akartam, mert engem akart az út"
kerékpáros vándortábor több szakaszból áll: első a Csomakőrösről Nagyenyedig tartó út, második Göttinga meglátogatása és így tovább.

Az első szakaszon, amit Csoma Sándri édesapjával gyalog tett meg, mi végigkerekeztünk 2012-ben. 370 km-t tettünk meg.
http://www.kalibaskogyerekvilag.ro/program.php?p=MjI4

Utunkat siker koronázta, ezért 2013 nyarán két csoporttal indulunk: a tavalyi résztevőkkel Kőrösi életútjának következő állomáshelyét, a híres göttingeni egyetem meglátogatását tűztük ki célul, ahol a reformáció óta jeles erdélyi értelmiségiek tanultak, mint Apáczai Csere János, Misztótfalusi Kis Miklós, Pápai Páriz Ferenc, Bolyai Farkas, új csoporttal megismételjük első utunkat, elbiciklizünk Csomakőrösről Nagyenyedre.

2013. július 17.-én vágtunk neki az út folytatásának. Vonattal utaztunk Bukarestbe, onnan Dortmundba repültünk, ahol már vártak a kerékpárok, amiket csomagjainkkal együtt az egyesület kisbusza szállított.
Az út Dortmundtól Göttingenig 4 napot tartott, a leghosszabb szakasz a Wanetal kempingtől Warburgig 91 km kerékpározást igényelt. A kerékpáros utakon, így nyár derekán nagy volt a forgalom, de ez minket nem zavart, inkább élveztük. Esti beszélgetéseink alkalmával többször említették a gyerekek, hogy milyen nagyszerű érzés látni, hogy ilyen sokan választják a biciklizést, tetszett nekik, hogy előzékenyek, nyugodtak, türelmesek és mindannyian köszönnek, akikkel találkozunk.
Göttingen olyan volt, amilyennek Csetri Elek leírta: „Középkorias szűk utcáin stílusos német polgárházak, favázas téglaépületek sorakoztak. Központjában, az eléggé kisméretű főtéren állott evangélikus temploma, mellette a város igazi nevezetessége, az egyetem épülete. Középen csodálatos part, „sétáló hely”, évszázados lomkoronájú fákkal. Tisztaság, rend és béke honolt a városban”. Ugyanez a tisztaság, rend és béke fogadott minket 200 évvel később. Ezt a külső látványt egészítette ki a mi belső békénk és örömünk, hiszen ott állhattunk a Georgia Augusta Egyetem lépcsőjén.
Visszafelé, Göttingentől Dortmundig a Weser parti kerékpárúton haladtunk kempingtől kempingig. Esténként holland és német anyanyelvű, hasonló korú fiatalokkal barátkoztak gyerekeink, aminek kimondottan örvendtünk, hiszen próbára tették nyelvtudásukat, gyarapodtak tapasztalatban, nyílott a világ előttük.
Összesen 500 km-t tekertünk, de nem volt fárasztó, mert sokszor megálltunk pihenni és tiszteletben tartottuk egymás igényeit, ritmusát.
Kőrösi külföldre utazása előtt kiállt szigorlaton, a rigurosum-on minden professzortól eminens minősítést kapott. Örömmel mondhatom, hogy, ha csapatunk tagjainak is vizsgázni kellett volna a Kőrösiről tanultakból, csapatszellemből, fegyelemből és még sok mindenből, ami a vándortábori életmód része, nagyon közel kerültek volna az eminens minősítéshez.
Ez az út Csetri Elek Kőrösi Csoma Sándor című munkájára épült, ezt olvastuk és beszéltük át utunk során.

Támogatóink