Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)
..:: Programjaink

Tanulmányúton Göttingában - kerékpáros vándortábor / 2013. július 17. – 25.

Ára: 1200,0 ron

quot;0" allowfullscreen>
"Az utat én akartam, mert engem akart az út"
kerékpáros vándortábor több szakaszból áll: első a Csomakőrösről Nagyenyedig tartó út, második Göttinga meglátogatása és így tovább.

Az első szakaszon, amit Csoma Sándri édesapjával gyalog tett meg, mi végigkerekeztünk 2012-ben. 370 km-t tettünk meg.
http://www.kalibaskogyerekvilag.ro/program.php?p=MjI4

Utunkat siker koronázta, ezért 2013 nyarán két csoporttal indulunk: a tavalyi résztevőkkel Kőrösi életútjának következő állomáshelyét, a híres göttingeni egyetem meglátogatását tűztük ki célul, ahol a reformáció óta jeles erdélyi értelmiségiek tanultak, mint Apáczai Csere János, Misztótfalusi Kis Miklós, Pápai Páriz Ferenc, Bolyai Farkas, új csoporttal megismételjük első utunkat, elbiciklizünk Csomakőrösről Nagyenyedre.

2013. július 17.-én vágtunk neki az út folytatásának. Vonattal utaztunk Bukarestbe, onnan Dortmundba repültünk, ahol már vártak a kerékpárok, amiket csomagjainkkal együtt az egyesület kisbusza szállított.
Az út Dortmundtól Göttingenig 4 napot tartott, a leghosszabb szakasz a Wanetal kempingtől Warburgig 91 km kerékpározást igényelt. A kerékpáros utakon, így nyár derekán nagy volt a forgalom, de ez minket nem zavart, inkább élveztük. Esti beszélgetéseink alkalmával többször említették a gyerekek, hogy milyen nagyszerű érzés látni, hogy ilyen sokan választják a biciklizést, tetszett nekik, hogy előzékenyek, nyugodtak, türelmesek és mindannyian köszönnek, akikkel találkozunk.
Göttingen olyan volt, amilyennek Csetri Elek leírta: „Középkorias szűk utcáin stílusos német polgárházak, favázas téglaépületek sorakoztak. Központjában, az eléggé kisméretű főtéren állott evangélikus temploma, mellette a város igazi nevezetessége, az egyetem épülete. Középen csodálatos part, „sétáló hely”, évszázados lomkoronájú fákkal. Tisztaság, rend és béke honolt a városban”. Ugyanez a tisztaság, rend és béke fogadott minket 200 évvel később. Ezt a külső látványt egészítette ki a mi belső békénk és örömünk, hiszen ott állhattunk a Georgia Augusta Egyetem lépcsőjén.
Visszafelé, Göttingentől Dortmundig a Weser parti kerékpárúton haladtunk kempingtől kempingig. Esténként holland és német anyanyelvű, hasonló korú fiatalokkal barátkoztak gyerekeink, aminek kimondottan örvendtünk, hiszen próbára tették nyelvtudásukat, gyarapodtak tapasztalatban, nyílott a világ előttük.
Összesen 500 km-t tekertünk, de nem volt fárasztó, mert sokszor megálltunk pihenni és tiszteletben tartottuk egymás igényeit, ritmusát.
Kőrösi külföldre utazása előtt kiállt szigorlaton, a rigurosum-on minden professzortól eminens minősítést kapott. Örömmel mondhatom, hogy, ha csapatunk tagjainak is vizsgázni kellett volna a Kőrösiről tanultakból, csapatszellemből, fegyelemből és még sok mindenből, ami a vándortábori életmód része, nagyon közel kerültek volna az eminens minősítéshez.
Ez az út Csetri Elek Kőrösi Csoma Sándor című munkájára épült, ezt olvastuk és beszéltük át utunk során.

Támogatóink