Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)
..:: Programjaink

"Az utat én akartam, mert engem akart az út" 2012.

Ára: 600,0 ron
Célja: Kőrösi Csoma Sándor életútjának és munkásságának ismertetése, bátorítás “nagy dolgok” megálmodására és beteljesítésére, példakép kitartásra és következetességre, a résztvevő gyerekek egyéniségének és identitástudatának, valamint anyanyelv szeretetének megerősítése.
A program hozzájárul az általános műveltség bővítéséhez, betekintést kínál a nyelvrokonítás elméletbe, kitér a rokon- és jövevény szavakra, bővíti az anyanyelvismeretet tájszólással, régies kifejezésekkel. Mindez sok kutatómunkát igényel a résztvevők részéről.
Célja a látókör szélesítése, a csapatszellem megélése, önismeret és mások megismerése, a másságok elfogadása és tiszteletben tartása, az alkalmazkodás és beilleszkedés gyakorlása.
A szabadidő kellemes és hasznos eltöltése szabad levegőn, hosonkorú fiatalok társaságában, testedzés.
Útiterv:
Június 23. szombat – 9 órakor busszal Csomakőrösre utaztunk, a napot Csomakőrösön töltöttük
Június 24. vasárnap – Csomakőrös – Kovászna – Sepsiszentgyörgy – Középajtán szállás – kb. 60 km
Június 25. hétfő – Középajata – Köpec – Alsórákos – Kőhalomban szállás – kb. 47 km
Június 26. kedd – Kőjalom – Zsiberk – Sáros – Baile Rotbav (Vörösmart) – Nagysinken szállás – kb. 48 km
Június 27. szerda – Nagysink – Szentágota Burkos – Vecserd – Salfalva – Nagyselyken szállás – kb. 63 km
Június 28. csütörtök – Nagyselyk – Kisselyk – Balázsfalván szállás – kb.30 km
Június 29. péntek – Balázsfalva – Szancsal – Kukulloiklod – Magyarlapád – Nagyenyeden szállás a kollégiumban – kb.30 km
Június 30. szombat – Nagyenyed – este vonattal vissza Csíkszeredába
Az egyesület kisbusza szállította a csomagokat, néha a fáradt csapattagokat.

Beszámoló:
“Az utat én akartam, mert engem akart az út” írta Magyari Lajos Csoma Sándor naplója című versében.

Ezt az utat mindannyian akartuk, mind a 20 csíksszeredai gyerek, akik az elmúlt hetekben sokat foglalkoztunk a nagy nyelvész életútjával és munkásságával. Mindannyiunkban megszólalt a belső hang, a tudásvágy és kalandvágy, a hívás. Megszólalt és csalogatott erdőn át, árkon át “addig a városig, addig a hegyláncig”. Hajdanán Kőrösi egyik lépést a másik után lépte, nélkülözve, de örömmel tette meg az utat édesapjával Csomakőrösről Nagyenyedre. Mi pedáloztunk, pedáloztunk és pedáloztunk. Nélkülözésben ugyan nem volt részünk, de megtapasztaltuk, hogy milyen érzés fáradtan, porosan megérkezni végre estére egy patak mellé, amiről kiderül, hogy csepp víz sem csordogál benne. Szerencsére kitartás és elszántság mindannyiunkban volt, ugyanúgy, mint megértés és türelem egymás iránt.
Útunk első állomásán, Csomakőrösön egyszerű, kedves embereket ismertünk meg, békés hangulata volt a falunak és az emlékháznak, a hatalmas diófa valóságos óriásként lengette ágait fölöttünk, mintha részben minket üdvözölne, részben Sándrinak küldene üdvözletet általunk. A gondosan berendezett emlékszobába a falu lelkésze kalauzolt el, aki előzőleg a templomot is bemutatta, sőt a régi templom helyét is, ahol Csoma Sándort keresztelték.
6 nap alatt tettük meg az utat Csomakőrösről Nagyenyedre, összesen 370 km-t kerékpároztunk, minden este tábort vertünk, reggel összeszedtük a sátorfát és a tűző napon, sokszor köves úton, máskor nagyszerű aszfalton másztuk meg egyik hágót a másik után, élvezük a fantasztikus ereszkedőket.
Az úton Korda István könyvét olvastuk, A nagy út című életrajzot. Mire Nagyenyedre értünk teljesen beleéltük magunkat az egykori kollégium életébe, az udvar, a falak, ablakok, lépcsők már csak ráadás volt, kiegészítése a körülöttünk lebegő légkörnek. Lelki szemeink előtt sürögtek- forogtak a diákok és tekintélyes tanárok. Sándri is ott volt, a szolgadiák egyszerű öltözékében, egyenes tartással, szerényen, de önbizalommal telve. Példaképünk volt végig az úton, sokszor merítettünk erőt rágondolva, itt az ódon falak között, a hálótermekben is végig velünk volt, kiszolgálta az úrfiakat, tanult, tanított, álmodott és készült a nagy útra. Úgy gondolom, hogy ez a példakép nem csak egy hétre szól, egy magocska mind a 2o diákban életre kelt, táptalajra is talált, már csak növekednie és kitlejesednie kell.
A kollégium udvarán Kónya Tibor iskolalelkész olyan rögtönzött történelem órát tartott, hogy csak úgy ragyogott mindenki szeme. Kivételesen még a harangokat is megkondította tiszteletünkre.
Utazásunk végén a koronát e felejthetetetlen, együtt töltött hétre Navratil Kingával és Jánossal való találkozás tette fel. A házaspár tavaly végzett önkéntes munkát Zanglában, Kőrösi szobájának helyreállítási munkálatainál. Marosvásárhelyről Nagyenyedre utaztak, hogy velünk, kerékpáros vándorokkal találkozhassanak és megoszthassák élményeiket. Lelkesen meséltek Zangláról, a kolostor jelenlegi állapotáról, a felújításról, magáról az önkéntes munkáról. Onnan származó köveket ajándékoztak nekünk és egy apró fadarabot, amit Csoma szobájának gerendájából származik. Mi is hoztunk magunkkal egy-egy marék földet Csomakőrösről és a kollégium udvaráról. Talán az elkövetkező években a nagy utazó további állomáshelyeiről is gyűjthetünk kevéske földet…..
A projektet Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda város Polgármesteri Hivatala és a Communitas Alapítvány támogatta. Hálásan köszönjük.
Kovács Ildikó programvezető

Támogatóink