Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)
..:: Pályázatok

„Kőből, fából házat,….igékből várat” – 2018

Projekt Címe: „Kőből, fából házat,….igékből várat” – 2018

 

Projekt tevékenységek az erdei iskolában:

Az Örökölt magyar ház, 6 napos alprogram a résztvevő 30 diák számára jó lehetőség volt, hogy megismerkedjenek a régi magyar-székely házzal, a faluépítés szabályaival, azzal a falurenddel, amely a közösség lelki-szellemi jólétét, szülőföldjükön való jó boldogulást eredményezte.

Az Ábel a rengetegben 10 napos alprogram, 30 nagydiák számára az anyanyelv helyes használatát tanította, a beáramlott idegen kifejezések és szavak azonosítását, használatuk kiszorítását szorgalmazta. A résztvevők naponta magyar nyelvtan feladványokat, közösség építő gyakorlatokat, az Ábel a rengetegben színpadi előkészítését gyakorolták.

Projekt tevékenységek 9 Partner iskolában:

 Csillagkapu közösség összekovácsoló feladatok nagydiákoknak és fiatal pedagógusoknak, amelyeket csakis egy csoportban jól közreműködve lehetett megoldani. A feladatok megoldása érdekében szükséges volt a szociális kompetenciák (kapcsolatteremtés, beleérző-, kooperációs és konfliktusmegoldó képességek) gyakorlása, valamint a jó kommunikáció, a tolerancia és az egymás segítésére. A tevékenységeket és megbeszéléseket közösségépítő tréner és helyi pedagógusok vezették.

Összes résztvevő létszáma a megvalósult programok keretében: 28 diák+2 pedagógus a Magyar ház programban, 28 egyetemista+2 pedagógus az Ábel csapatépítésen, 126 nagydiák  és 111 pedagógus a Csillagkapu csapatépítésben. Összes résztvevő: 297 személy.

A tevékenységeket az Anyaországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta. A Támogatás a résztvevők szállásolását, utaztatását, karbantartások kivitelezését tette lehetővé. A résztvevők nevében is köszönjük szépen a támogatást!

 

 

Támogatóink