Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)
..:: Pályázatok

A Kalibáskő Erdei Iskola Gyakorló kertjének fejlesztése - 2019

 

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project: A KALIBÁSKŐ ERDEI ISKOLA, GYAKORLÓ KERTJÉNEK FEJLESZTÉSE, Csíkpálfavi Sáskertben. A támogatás összege: 600000HUF, vagyis 8560,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/3-000046

A támogatásból megvalósított közművesítési munkálatokat Csíkszeredai székhelyű vállalkozás végezte el, az alábbiak szerint:

1. Az épület csatlakoztatása a nemzeti villamos hálózatra. Belső szerelések. Csatlakozó fő villamos vezeték földbe való lehelyezése az épület és a nemzeti hálózat között 150 méteren. 2. Vízhálózat kiépítése az épületben. (elmaradt: a kútásás és a külső vízvezeték lehelyezése, bekötése, házi vízmű beszerzése, beszerelése.) 3. Háztartási szennyvíz csatorna belső és külső kiépítése. Csatlakoztatás a település szennyvízcsatorna hálózatára.  Gépi munkák (150 méter vezetéknyom ásása), 150 m fő csatorna/cső beszerzése és lehelyezése, csatornavizsgáló aknák minden 25 méter után kivitelezése, kézi beszerelési munkák.Pályáztató:
  Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT, MagyarországTámogató:
  Bethlen Gábor Alapkezelő

Támogatóink