Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)
..:: Pályázatok

Turul és Holló 2018

A projekt két történelmi tevékenységből tevődik össze. A két tevékenység párhuzamosan ugyan azon településen különböző iskolában/helyszínen és résztvevőkkel zajlanak. (I) A Vándor magyar jurta: ”mit adott a magyarság Európának?”, hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. (II) A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás. Célok: (1) a népi-nemzeti érzés erősítése, (2) a diákok érdeklődését, vonzódását, felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt, (3) olyan magyar történelem ismeretek átadása, amelyek a román intézményes oktatásból hiányoznak, vagy torzítottak, (4) erények gyakorlatba ültetése napjainkban. Elért célcsopor több mint 4500 magyar diák, életkoruk 10-16 év. Szellemi hasznosulás: a célcsoportban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást és szemléletváltást idéz elő erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét. Háttér és a fejlesztés oka: tanárainak törekvése az intézményes történelemoktatás hiányának pótlására, a tudatlanság felszámolására. A projekt I. komponense 2010 óta, a II. 2016-től megvalósul. Eredmény: a hiányzó vagy téves történelmi ismeretek pótlása, kiigazítása. Hatás: méltó tisztelet a kulturális örökségeink, nemzeti értékeink iránt, erdélyi magyar családok, közösségek szellemi erősödése. A projekt 11 erdélyi településen zajlott, több mint 600 óra oktatással, drámapedaógia módszerrel. A projekt megvalósítását Hargita Megye Tanácsa és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT. támogatta. A támogatások eszközbeszerzés, szállás-, utaztatás-, terembér-, reklám- és nyomdaköltségek  fedezésére voltak felhasználva. A támogatásokat a résztvevő gyerekek nevében is köszönjük!

Támogatóink