Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)
..:: Pályázatok

Kalibáskő Erdei Iskola gyakorló kertjének fejlesztése 2018

A támogatott cél „A Kalibáskő Erdei Iskola, gyakorló kertjének a fejlesztése” egy 50 nm öltöző, lány- és fiúmosdó / zuhanyzó, eszköztár építésével, felszerelésével és működtetésével. A projekt helyszíne Csíkpálfalva község, Csíkpálfalva falu, 109/B szám (Sáskert), Hargita megye, a támogatott szervezet által gyermekeknek és fiataloknak gyakorlati programokra használt zöldséges és gyümölcsös kert.

A projekt megvalósítása a BGA támogatásával 2016-ban kezdődött a szükséges építkezési anyagok egy részének beszerzésével, helyszínre szállításával. Az építkezési engedély megszerzéséhez elkészített terv szerint az épület értéke 50000 Ron x 69,80=3490000 Huf. A projekt összes BGA támogatása az elmúlt években (1 300 000 HUF, vagyis 2016-ban: 700 000 HUF, 2017-ben: 600 000 HUF, 2018-ban: 500 000 HUF) az építmény értékének a 52% teszi ki.  A BGA támogatások hasznosulása a projektben: 2016-ban építési anyagok beszerzése (a támogatás értéke 20% a projekt összértékéből). 2017-ben további építési anyagok (fűrészárú, cement, téglák, betonvas, stb.) beszerzése, az alap, a falak és a tető építése (a támogatás értéke 17% a projekt összértékéből ). 2018-ban a támogatásból megvalósult a tetőcserép beszerzése, felrakása, a külső nyílászárok beszerzése és beszerelése (a támogatás a projekt értékének 15%).

Az építési munkálatokat szervezetünk munkaközössége végezi.

 2018-ban önerőből valósult meg az épület vakolása külső szigeteléssel, belső nyílászárók beszerzése, az esővíz csatorna elemek beszerzése és felszerelése, a tornác beépítése, az épület külső festése.

Elmaradt munkálatok: közművesítés (vízvezetés, áramellátás, szennyvízcsatornázás), belső berendezés (szaniter eszközök és kellékek beszerzése, beszerelése). Az építkezés folyamán a gyakorló kerthez házszámot rendelt a helyi önkormányzat.

 

A terv szerint az építési munkálatokat 2019 tavaszán folytatjuk önerőből és további támogatások megpályázásával.

A Csíkpálfalvi gyakorló kert az erdei iskola megalakulása évétől (2007) működik. Évente több száz székelyföldi és más erdélyi település diákja tanulja a termőfölddel, gyümölcsössel, csemetekerttel kapcsolatos, önfenntartáshoz nélkülözhetetlen gyakorlatokat. A 2018 év folyamán 37 osztály, 776 diák részesült a gyakorló kert programjaiban. 

A résztvevő gyerekek nevében is hálásan köszönjük a Magyar Kormány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását.

Támogatóink