Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2018

A projekt két párhuzamosan zajló interaktív történelmi foglalkozás sorozat Erdély 11 településén 36 magyarul is oktató iskoláiban és az erdei iskola kalibáskői telephelyén zajlott. A két történelmi program a Vándor magyar jurta és A budai napkirály. A tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése, hamis történelmi adatok és ismeretek kiigazítása, a lovagi erények megismerése és használata. A projektben résztvevők száma több  mint 4600 magyar ajkú diák volt. Elvárt eredmények :a résztvevőkben felébredjen a saját történelmünk ismerete iránti igénya, hamis történelmi ismeretek kiigazításra kerüljenek, létrejöjjön az a szemléletváltás szellemi és kulturális örökségeink iránt, amely hatására kialakul a magyar lélekhez méltó életvitel. A projekt fő Támogatói a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és a Hargita Megyei Tanács. A támogatások eszközbeszerzés, terembér, a résztvevők utaztatása, a programvezetők szállása, népszerűsítés és nyomdaköltségek, más anyagbeszerzésekre hasznosult. A támogatásokat a gyerekek nevében is köszönjük!

(2018-11-15)
..:: Pályázatok

A Hunyadiak nyomában 2018

Főtámogató: Communitas Alapítvány
Pályázó: Kalibáskő Gyermekvilág Egyesület
Megítélt összeg: 1000,0 RON
Futamidő: 2018 május 22. – 24.
A projektről: Célja a célcsoport érdeklődését egy életre hatóan felkelteni történelmük, kultúrájuk, a könyvből olvasás, történelemkutatás iránt. Az apostoli királyt övező elferdítések kutatása, azonosítása, kiigazítása hiteles források alapján. A kulturális-történelem kutatás a királyi udvar kultúrájára, szokásokra, a könyvtárra, a Szt. Korona Tanra, a Pálos rend meghatározó szerepére összpontosított.

2018 tavaszán zajló Mátyás király projektben 10 erdélyi iskola, 20 negyedikes osztálya vett részt.

A projekt osztályok közötti vetélkedővel végződik. A nyertes osztály a csíkszeredai Művészeti Líceum negyedik rajz osztálya, amely a kutatásokat Vajdahunyad és Déva várában folytatta.

Alkalmazott oktatás: drámapedagógia, szemléltetés.

Tevékenységek: kutatás a helyszínen, olvasás, értelmezés könyvből, kiselőadások, szerepjátékok, közösségfejlesztés.

A tanulmányi kirándulás során a résztvevők átfogó képet alkottak a középkori városokról (Segesvár, Nagyszeben, Brassó), várakról (Gyulafehérvár, Déva, Vajdahunyad), ezek szerkezetéről, a társadalmi rendek jogairól és kötelezettségeiről, a lovagi etikettről és rögzítették az ismereteiket, mindenekelőtt Hunyadi János és Hunyadi Mátyás  nagyságának mibenlétről.  A körút a tanuláson kívül kikapcsolódást és felemelő élményt is nyújtott, a résztvevők őszinte érdeklődést mutattak úgy a téma és helyszínek, mint az alkalmazott módszerek és játékok iránt. Az élménypedagógia megtette a hatását és eredményt hozott.

Támogatóink