Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Tangazdaság családi vállalkozás a Kalibáskő Erdei Iskola keretében

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Pályázó: MELFA IMPEX Kft családi vállalkozás, Csíkszereda

Megítélt összeg: 4402480 HUF

A támogatással vásárolt eszközök:

  1. Mezőgazdasági eszközök: Traktor Kubota L4508D, 45LE, körkasza és kiskocka bálázó
  2. Infokommunikációs eszköz: hordozható számítógép-Dell Inspiron-5567

A fejlesztés célja:

  1. A tangazdaság vállalkozás fejlesztése, megszilárdítása, vonzóvá tétele (a munkatársak, régi és új ügyfelek, lehetséges ügyfelek számára), új termékek és munkahelyek létrehozása;
  2.  A célcsoport számára a szolgáltatásokkal megfelelő lehetőséget biztosítani az önfenntartás gyakorlására, megszeretésére.
  3. A megfelelő körülmények, helyszínek, eszközök, mesterek és szakemberek biztosítása a képzések lebonyolítására,
  4.  A fiatalok olyan készségeket, kompetenciákat sajátítsanak el, amelyek segítik felnőtté válásukat, szülőföldjükön a saját céljuknak és nemzetcsaládjuknak megfelelő életpályán való elindulását.

Futamidő: 2017

(2018-02-05)
..:: Pályázatok

A Hunyadiak nyomában 2018

Főtámogató: Communitas Alapítvány
Pályázó: Kalibáskő Gyermekvilág Egyesület
Megítélt összeg: 1000,0 RON
Futamidő: 2018 május 22. – 24.
A projektről: Célja a célcsoport érdeklődését egy életre hatóan felkelteni történelmük, kultúrájuk, a könyvből olvasás, történelemkutatás iránt. Az apostoli királyt övező elferdítések kutatása, azonosítása, kiigazítása hiteles források alapján. A kulturális-történelem kutatás a királyi udvar kultúrájára, szokásokra, a könyvtárra, a Szt. Korona Tanra, a Pálos rend meghatározó szerepére összpontosított.

2018 tavaszán zajló Mátyás király projektben 10 erdélyi iskola, 20 negyedikes osztálya vett részt.

A projekt osztályok közötti vetélkedővel végződik. A nyertes osztály a csíkszeredai Művészeti Líceum negyedik rajz osztálya, amely a kutatásokat Vajdahunyad és Déva várában folytatta.

Alkalmazott oktatás: drámapedagógia, szemléltetés.

Tevékenységek: kutatás a helyszínen, olvasás, értelmezés könyvből, kiselőadások, szerepjátékok, közösségfejlesztés.

A tanulmányi kirándulás során a résztvevők átfogó képet alkottak a középkori városokról (Segesvár, Nagyszeben, Brassó), várakról (Gyulafehérvár, Déva, Vajdahunyad), ezek szerkezetéről, a társadalmi rendek jogairól és kötelezettségeiről, a lovagi etikettről és rögzítették az ismereteiket, mindenekelőtt Hunyadi János és Hunyadi Mátyás  nagyságának mibenlétről.  A körút a tanuláson kívül kikapcsolódást és felemelő élményt is nyújtott, a résztvevők őszinte érdeklődést mutattak úgy a téma és helyszínek, mint az alkalmazott módszerek és játékok iránt. Az élménypedagógia megtette a hatását és eredményt hozott.

Támogatóink