Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Huszár ruha

Hargita Megye támogatásával a Kalibáskő Erdei Iskola új ruhával gazdagodott, egy 11. huszárezredbeli legénységi ruhával.

 Az erdei iskolában alkalmazott élménypedagógiai módszer, ami nagyszerűen bevált az iskolai tananyag kiegészítéseként, látványosságával és kézzelfoghatóságával olyan élményt nyújt a tanulásban és rögzítésben, ami egyrészt felejthetetlen, másrészt meghatározó az irodalom és történelem megszerettetésében, jobban felkelti a fiatalok figyelmét és érdeklődését, további tanulásra, kutatásra serkenti őket és mélyíti a hovatartozás gyökereit.

Az 1848-49-es szabadságharc körülményeit és eseményeit ismertető „játék” a huszár ruhával élethűbbé és felejthetetlenebbé válik, olyan történelmi-kulturális időutazásban részesíti a gyerekeket, aminek eredményeként a közösség összeszedettebb, együttműködőbb, gördülékenyebb és kiegyensúlyozottabb lesz.

(2018-08-20)
..:: Pályázatok

A Hunyadiak nyomában 2018

Főtámogató: Communitas Alapítvány
Pályázó: Kalibáskő Gyermekvilág Egyesület
Megítélt összeg: 1000,0 RON
Futamidő: 2018 május 22. – 24.
A projektről: Célja a célcsoport érdeklődését egy életre hatóan felkelteni történelmük, kultúrájuk, a könyvből olvasás, történelemkutatás iránt. Az apostoli királyt övező elferdítések kutatása, azonosítása, kiigazítása hiteles források alapján. A kulturális-történelem kutatás a királyi udvar kultúrájára, szokásokra, a könyvtárra, a Szt. Korona Tanra, a Pálos rend meghatározó szerepére összpontosított.

2018 tavaszán zajló Mátyás király projektben 10 erdélyi iskola, 20 negyedikes osztálya vett részt.

A projekt osztályok közötti vetélkedővel végződik. A nyertes osztály a csíkszeredai Művészeti Líceum negyedik rajz osztálya, amely a kutatásokat Vajdahunyad és Déva várában folytatta.

Alkalmazott oktatás: drámapedagógia, szemléltetés.

Tevékenységek: kutatás a helyszínen, olvasás, értelmezés könyvből, kiselőadások, szerepjátékok, közösségfejlesztés.

A tanulmányi kirándulás során a résztvevők átfogó képet alkottak a középkori városokról (Segesvár, Nagyszeben, Brassó), várakról (Gyulafehérvár, Déva, Vajdahunyad), ezek szerkezetéről, a társadalmi rendek jogairól és kötelezettségeiről, a lovagi etikettről és rögzítették az ismereteiket, mindenekelőtt Hunyadi János és Hunyadi Mátyás  nagyságának mibenlétről.  A körút a tanuláson kívül kikapcsolódást és felemelő élményt is nyújtott, a résztvevők őszinte érdeklődést mutattak úgy a téma és helyszínek, mint az alkalmazott módszerek és játékok iránt. Az élménypedagógia megtette a hatását és eredményt hozott.

Támogatóink