Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)
..:: Pályázatok

A Hunyadiak nyomában 2018

Főtámogató: Communitas Alapítvány
Pályázó: Kalibáskő Gyermekvilág Egyesület
Megítélt összeg: 1000,0 RON
Futamidő: 2018 május 22. – 24.
A projektről: Célja a célcsoport érdeklődését egy életre hatóan felkelteni történelmük, kultúrájuk, a könyvből olvasás, történelemkutatás iránt. Az apostoli királyt övező elferdítések kutatása, azonosítása, kiigazítása hiteles források alapján. A kulturális-történelem kutatás a királyi udvar kultúrájára, szokásokra, a könyvtárra, a Szt. Korona Tanra, a Pálos rend meghatározó szerepére összpontosított.

2018 tavaszán zajló Mátyás király projektben 10 erdélyi iskola, 20 negyedikes osztálya vett részt.

A projekt osztályok közötti vetélkedővel végződik. A nyertes osztály a csíkszeredai Művészeti Líceum negyedik rajz osztálya, amely a kutatásokat Vajdahunyad és Déva várában folytatta.

Alkalmazott oktatás: drámapedagógia, szemléltetés.

Tevékenységek: kutatás a helyszínen, olvasás, értelmezés könyvből, kiselőadások, szerepjátékok, közösségfejlesztés.

A tanulmányi kirándulás során a résztvevők átfogó képet alkottak a középkori városokról (Segesvár, Nagyszeben, Brassó), várakról (Gyulafehérvár, Déva, Vajdahunyad), ezek szerkezetéről, a társadalmi rendek jogairól és kötelezettségeiről, a lovagi etikettről és rögzítették az ismereteiket, mindenekelőtt Hunyadi János és Hunyadi Mátyás  nagyságának mibenlétről.  A körút a tanuláson kívül kikapcsolódást és felemelő élményt is nyújtott, a résztvevők őszinte érdeklődést mutattak úgy a téma és helyszínek, mint az alkalmazott módszerek és játékok iránt. Az élménypedagógia megtette a hatását és eredményt hozott.

Támogatóink