Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2018

A projekt két párhuzamosan zajló interaktív történelmi foglalkozás sorozat Erdély 11 településén 36 magyarul is oktató iskoláiban és az erdei iskola kalibáskői telephelyén zajlott. A két történelmi program a Vándor magyar jurta és A budai napkirály. A tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése, hamis történelmi adatok és ismeretek kiigazítása, a lovagi erények megismerése és használata. A projektben résztvevők száma több  mint 4600 magyar ajkú diák volt. Elvárt eredmények :a résztvevőkben felébredjen a saját történelmünk ismerete iránti igénya, hamis történelmi ismeretek kiigazításra kerüljenek, létrejöjjön az a szemléletváltás szellemi és kulturális örökségeink iránt, amely hatására kialakul a magyar lélekhez méltó életvitel. A projekt fő Támogatói a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és a Hargita Megyei Tanács. A támogatások eszközbeszerzés, terembér, a résztvevők utaztatása, a programvezetők szállása, népszerűsítés és nyomdaköltségek, más anyagbeszerzésekre hasznosult. A támogatásokat a gyerekek nevében is köszönjük!

(2018-11-15)
..:: Pályázatok

Vándor magyar jurta-2016

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT
Pályázó: Kalibáskő Gyermekvilág Egyesület
Megítélt összeg: 600000 HUF
Futamidő: 2016.01.12.– 2016.12.16.

Projekt célok: (1) a népi-nemzeti érzés serkentése és ébren tartása, (2) a diákok érdeklődését, vonzódását, felkelteni a saját népük történelme, az őseik által megélt szellemi- és természet közeli életére, az elindított történelmi feltáró munka, hosszú távon szemléletváltást idézzen elő erősítve nemzeti identitás tudatukat és a szülőföldjük iránti szeretetet, (3) olyan magyar eredet és őstörténelem ismeretek átadása, amelyek a román intézményes oktatásból hiányoznak, vagy torzítottak, (4) ”mit adott a magyarság Európának?” hiteles történelemkutatások nyomán rekonstruált honfoglalás kori kellékek, eszközök bemutatása, (5) ismertetni azokat az erkölcsi szabályokat és családban működtetett értékrendet, amelyek bíztosítsák egy közösség fentmaradását, anyagi, szellemi gyarapodását. Helyszínek: Erdélyi magyar iskolák. Települések szerint: Brassó, Bácsfalu, Hosszúfalu, Türkös, Csernátfalu, Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Nyárádszereda, Parajd, Korond, Gyímesbükk, Felsőlok, Gyímesközéplok, Csíkszentdomokos, Csíkdánfalva, Csíkszenttamás, Csíkrákos, Csíkszereda, Temesvár, Nagyenyed, Segesvár. Célcsoport adatai. Létszám szerint:150-180 osztály, 4500 magyar ajkú diák. Életkor: 10-18 év. Várható társadalmi hatás: felébred a saját történelmünk ismerete iránti igény, amely egy életen át kíséri a diákot, aki gyökereiről csiszolja a tiszta képet. Célunk a tiszta képalkotáshoz ajánlani megfelelő forrásokat. A szemléletváltás hozzájárul megértetni az elvándorlás megfékezésének a szükségességét, felismerteti azt a törvényszerűséget, hogy az a nép, amelyik nem képes termőföldje és örökölt értékei gondozására, elveszti tulajdon hazáját. Gazdasági hatás: a székelyföldi, erdélyi magyar családok, közösségek anyagi, szellemi erősödése. Közvetlen eredmény a hiányzó vagy téves történelmi ismeretek pótlása, kiigazítása. Hosszú távon, létrejön a szemléletváltás szellemi és kulturális örökségünk értékei iránt, kialakul a magyar lélekhez méltó életvitel.

Támogatóink