Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Huszár ruha

Hargita Megye támogatásával a Kalibáskő Erdei Iskola új ruhával gazdagodott, egy 11. huszárezredbeli legénységi ruhával.

 Az erdei iskolában alkalmazott élménypedagógiai módszer, ami nagyszerűen bevált az iskolai tananyag kiegészítéseként, látványosságával és kézzelfoghatóságával olyan élményt nyújt a tanulásban és rögzítésben, ami egyrészt felejthetetlen, másrészt meghatározó az irodalom és történelem megszerettetésében, jobban felkelti a fiatalok figyelmét és érdeklődését, további tanulásra, kutatásra serkenti őket és mélyíti a hovatartozás gyökereit.

Az 1848-49-es szabadságharc körülményeit és eseményeit ismertető „játék” a huszár ruhával élethűbbé és felejthetetlenebbé válik, olyan történelmi-kulturális időutazásban részesíti a gyerekeket, aminek eredményeként a közösség összeszedettebb, együttműködőbb, gördülékenyebb és kiegyensúlyozottabb lesz.

(2018-08-20)
..:: Pályázatok

Vándor magyar jurta-2016

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT
Pályázó: Kalibáskő Gyermekvilág Egyesület
Megítélt összeg: 600000 HUF
Futamidő: 2016.01.12.– 2016.12.16.

Projekt célok: (1) a népi-nemzeti érzés serkentése és ébren tartása, (2) a diákok érdeklődését, vonzódását, felkelteni a saját népük történelme, az őseik által megélt szellemi- és természet közeli életére, az elindított történelmi feltáró munka, hosszú távon szemléletváltást idézzen elő erősítve nemzeti identitás tudatukat és a szülőföldjük iránti szeretetet, (3) olyan magyar eredet és őstörténelem ismeretek átadása, amelyek a román intézményes oktatásból hiányoznak, vagy torzítottak, (4) ”mit adott a magyarság Európának?” hiteles történelemkutatások nyomán rekonstruált honfoglalás kori kellékek, eszközök bemutatása, (5) ismertetni azokat az erkölcsi szabályokat és családban működtetett értékrendet, amelyek bíztosítsák egy közösség fentmaradását, anyagi, szellemi gyarapodását. Helyszínek: Erdélyi magyar iskolák. Települések szerint: Brassó, Bácsfalu, Hosszúfalu, Türkös, Csernátfalu, Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Nyárádszereda, Parajd, Korond, Gyímesbükk, Felsőlok, Gyímesközéplok, Csíkszentdomokos, Csíkdánfalva, Csíkszenttamás, Csíkrákos, Csíkszereda, Temesvár, Nagyenyed, Segesvár. Célcsoport adatai. Létszám szerint:150-180 osztály, 4500 magyar ajkú diák. Életkor: 10-18 év. Várható társadalmi hatás: felébred a saját történelmünk ismerete iránti igény, amely egy életen át kíséri a diákot, aki gyökereiről csiszolja a tiszta képet. Célunk a tiszta képalkotáshoz ajánlani megfelelő forrásokat. A szemléletváltás hozzájárul megértetni az elvándorlás megfékezésének a szükségességét, felismerteti azt a törvényszerűséget, hogy az a nép, amelyik nem képes termőföldje és örökölt értékei gondozására, elveszti tulajdon hazáját. Gazdasági hatás: a székelyföldi, erdélyi magyar családok, közösségek anyagi, szellemi erősödése. Közvetlen eredmény a hiányzó vagy téves történelmi ismeretek pótlása, kiigazítása. Hosszú távon, létrejön a szemléletváltás szellemi és kulturális örökségünk értékei iránt, kialakul a magyar lélekhez méltó életvitel.

Támogatóink