Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Tangazdaság családi vállalkozás a Kalibáskő Erdei Iskola keretében

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Pályázó: MELFA IMPEX Kft családi vállalkozás, Csíkszereda

Megítélt összeg: 4402480 HUF

A támogatással vásárolt eszközök:

  1. Mezőgazdasági eszközök: Traktor Kubota L4508D, 45LE, körkasza és kiskocka bálázó
  2. Infokommunikációs eszköz: hordozható számítógép-Dell Inspiron-5567

A fejlesztés célja:

  1. A tangazdaság vállalkozás fejlesztése, megszilárdítása, vonzóvá tétele (a munkatársak, régi és új ügyfelek, lehetséges ügyfelek számára), új termékek és munkahelyek létrehozása;
  2.  A célcsoport számára a szolgáltatásokkal megfelelő lehetőséget biztosítani az önfenntartás gyakorlására, megszeretésére.
  3. A megfelelő körülmények, helyszínek, eszközök, mesterek és szakemberek biztosítása a képzések lebonyolítására,
  4.  A fiatalok olyan készségeket, kompetenciákat sajátítsanak el, amelyek segítik felnőtté válásukat, szülőföldjükön a saját céljuknak és nemzetcsaládjuknak megfelelő életpályán való elindulását.

Futamidő: 2017

(2018-02-05)
..:: Pályázatok

Vándor magyar jurta-2016

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT
Pályázó: Kalibáskő Gyermekvilág Egyesület
Megítélt összeg: 600000 HUF
Futamidő: 2016.01.12.– 2016.12.16.

Projekt célok: (1) a népi-nemzeti érzés serkentése és ébren tartása, (2) a diákok érdeklődését, vonzódását, felkelteni a saját népük történelme, az őseik által megélt szellemi- és természet közeli életére, az elindított történelmi feltáró munka, hosszú távon szemléletváltást idézzen elő erősítve nemzeti identitás tudatukat és a szülőföldjük iránti szeretetet, (3) olyan magyar eredet és őstörténelem ismeretek átadása, amelyek a román intézményes oktatásból hiányoznak, vagy torzítottak, (4) ”mit adott a magyarság Európának?” hiteles történelemkutatások nyomán rekonstruált honfoglalás kori kellékek, eszközök bemutatása, (5) ismertetni azokat az erkölcsi szabályokat és családban működtetett értékrendet, amelyek bíztosítsák egy közösség fentmaradását, anyagi, szellemi gyarapodását. Helyszínek: Erdélyi magyar iskolák. Települések szerint: Brassó, Bácsfalu, Hosszúfalu, Türkös, Csernátfalu, Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Nyárádszereda, Parajd, Korond, Gyímesbükk, Felsőlok, Gyímesközéplok, Csíkszentdomokos, Csíkdánfalva, Csíkszenttamás, Csíkrákos, Csíkszereda, Temesvár, Nagyenyed, Segesvár. Célcsoport adatai. Létszám szerint:150-180 osztály, 4500 magyar ajkú diák. Életkor: 10-18 év. Várható társadalmi hatás: felébred a saját történelmünk ismerete iránti igény, amely egy életen át kíséri a diákot, aki gyökereiről csiszolja a tiszta képet. Célunk a tiszta képalkotáshoz ajánlani megfelelő forrásokat. A szemléletváltás hozzájárul megértetni az elvándorlás megfékezésének a szükségességét, felismerteti azt a törvényszerűséget, hogy az a nép, amelyik nem képes termőföldje és örökölt értékei gondozására, elveszti tulajdon hazáját. Gazdasági hatás: a székelyföldi, erdélyi magyar családok, közösségek anyagi, szellemi erősödése. Közvetlen eredmény a hiányzó vagy téves történelmi ismeretek pótlása, kiigazítása. Hosszú távon, létrejön a szemléletváltás szellemi és kulturális örökségünk értékei iránt, kialakul a magyar lélekhez méltó életvitel.

Támogatóink