Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)
..:: Pályázatok

Vándor magyar jurta-2016

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT
Pályázó: Kalibáskő Gyermekvilág Egyesület
Megítélt összeg: 600000 HUF
Futamidő: 2016.01.12.– 2016.12.16.

Projekt célok: (1) a népi-nemzeti érzés serkentése és ébren tartása, (2) a diákok érdeklődését, vonzódását, felkelteni a saját népük történelme, az őseik által megélt szellemi- és természet közeli életére, az elindított történelmi feltáró munka, hosszú távon szemléletváltást idézzen elő erősítve nemzeti identitás tudatukat és a szülőföldjük iránti szeretetet, (3) olyan magyar eredet és őstörténelem ismeretek átadása, amelyek a román intézményes oktatásból hiányoznak, vagy torzítottak, (4) ”mit adott a magyarság Európának?” hiteles történelemkutatások nyomán rekonstruált honfoglalás kori kellékek, eszközök bemutatása, (5) ismertetni azokat az erkölcsi szabályokat és családban működtetett értékrendet, amelyek bíztosítsák egy közösség fentmaradását, anyagi, szellemi gyarapodását. Helyszínek: Erdélyi magyar iskolák. Települések szerint: Brassó, Bácsfalu, Hosszúfalu, Türkös, Csernátfalu, Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Nyárádszereda, Parajd, Korond, Gyímesbükk, Felsőlok, Gyímesközéplok, Csíkszentdomokos, Csíkdánfalva, Csíkszenttamás, Csíkrákos, Csíkszereda, Temesvár, Nagyenyed, Segesvár. Célcsoport adatai. Létszám szerint:150-180 osztály, 4500 magyar ajkú diák. Életkor: 10-18 év. Várható társadalmi hatás: felébred a saját történelmünk ismerete iránti igény, amely egy életen át kíséri a diákot, aki gyökereiről csiszolja a tiszta képet. Célunk a tiszta képalkotáshoz ajánlani megfelelő forrásokat. A szemléletváltás hozzájárul megértetni az elvándorlás megfékezésének a szükségességét, felismerteti azt a törvényszerűséget, hogy az a nép, amelyik nem képes termőföldje és örökölt értékei gondozására, elveszti tulajdon hazáját. Gazdasági hatás: a székelyföldi, erdélyi magyar családok, közösségek anyagi, szellemi erősödése. Közvetlen eredmény a hiányzó vagy téves történelmi ismeretek pótlása, kiigazítása. Hosszú távon, létrejön a szemléletváltás szellemi és kulturális örökségünk értékei iránt, kialakul a magyar lélekhez méltó életvitel.

Támogatóink