Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
A Kalibáskő Erdei Iskola, gyakorló kertjének fejlesztése 2017

A csíkpálfalvi  gyakorló kertet egy 50 nm korszerű vizesblokk építésével fejlesztjük, ami öltözőt, fiú-, lány mosdót, zuhanyzókat és eszköztárat tartalmaz.

A fejlesztést a BGA Alapkezelő ZRT támogatja 600000 HUF-al, amit építkezési anyagokra költöttünk.

Az építkezési munkálatokat önerőből valósítottuk meg.

Az munkálatokat saját és bérelt eszközökkel, célszerszámokkal végeztük.

(2017-11-21)
..:: Pályázatok

A Kalibáskő Erdei Iskola, gyakorló kertjének fejlesztése-2016

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT
Pályázó: Kalibáskő Gyermekvilág Egyesület
Megítélt összeg: 700000 HUF
Futamidő: 2016.01.05– 2016.12.20.

Projekt célok. Tenni annak érdekében, hogy: (1) az erdélyi magyar településeken élő fiatalok szülőföldjükön és ne az elvándorlásban keressék a boldogulásukat, (2) minél több, a szabad természettől elzártan élő diák visszaforduljon a Termőföld és a természet értékei irányában,(3) a célcsoportok érdeklődéssel, vonzalommal közeledjenek és tapasztalják azokat a gyakorlatokat, amelyek családjuk önfenntartást biztosítsák.

Rövidtávú cél, a csíkpálfalvi gyakorló kertben megtartott programokon résztvevőknek a hatóságilag elvárt közegészségügyi- és munkafeltételek biztosítása. A kerti programok helyszínei, az erdei iskola fő telephelye (Lövéte község 1532 szám, Ángyos-Kalibáskő térség, Hargita hegység) és gyakorló kertje: Csíkpálfalva község szám nélkül, Hargita megye. Utóbbi a jelen projekt helyszíne is. A projekt tárgya: 50 nm öltöző, lány- és fiúmosdó / zuhanyzó építése, felszerelése, működtetése. Célcsoport adatai: 800 diák/év, életkoruk:6-16 év, lakhelyük szerint: Marosszék, Udvarhelyszék, Háromszék, Gyergyószék, Csíkszék, Szász szék (Segesvár), Barcaság (Brassó, Bácsfalu, Csernátfalu, Hosszúfalu, Türkös).

Elvárt társadalmi, gazdasági hatás: a résztvevőkben létrejön a szükséges szemléletváltás, amelynek hatására felismerik a rendszerektől való függőség-, az egyéni elszigetelésben (és virtuális világban) élés-, a termőföldtől- az anyatermészettől való elfordulás, a fogyasztói társadalom káros hatásait, és vállalják azokat a régi magyar gyakorlatokat, amelyek a családok önfenntartását, a helyi közösségek megerősödését és a szülőföldön való boldogulást eredményezik. A hosszú távon a projekt gazdasági hatása: a közösségben egymást támogató és az önellátást gyakorló családok megerősödése, anyagi kiadásaiknak a csökkenése.

Támogatóink