Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)
..:: Pályázatok

A Kalibáskő Erdei Iskola, gyakorló kertjének fejlesztése-2016

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT
Pályázó: Kalibáskő Gyermekvilág Egyesület
Megítélt összeg: 700000 HUF
Futamidő: 2016.01.05– 2016.12.20.

Projekt célok. Tenni annak érdekében, hogy: (1) az erdélyi magyar településeken élő fiatalok szülőföldjükön és ne az elvándorlásban keressék a boldogulásukat, (2) minél több, a szabad természettől elzártan élő diák visszaforduljon a Termőföld és a természet értékei irányában,(3) a célcsoportok érdeklődéssel, vonzalommal közeledjenek és tapasztalják azokat a gyakorlatokat, amelyek családjuk önfenntartást biztosítsák.

Rövidtávú cél, a csíkpálfalvi gyakorló kertben megtartott programokon résztvevőknek a hatóságilag elvárt közegészségügyi- és munkafeltételek biztosítása. A kerti programok helyszínei, az erdei iskola fő telephelye (Lövéte község 1532 szám, Ángyos-Kalibáskő térség, Hargita hegység) és gyakorló kertje: Csíkpálfalva község szám nélkül, Hargita megye. Utóbbi a jelen projekt helyszíne is. A projekt tárgya: 50 nm öltöző, lány- és fiúmosdó / zuhanyzó építése, felszerelése, működtetése. Célcsoport adatai: 800 diák/év, életkoruk:6-16 év, lakhelyük szerint: Marosszék, Udvarhelyszék, Háromszék, Gyergyószék, Csíkszék, Szász szék (Segesvár), Barcaság (Brassó, Bácsfalu, Csernátfalu, Hosszúfalu, Türkös).

Elvárt társadalmi, gazdasági hatás: a résztvevőkben létrejön a szükséges szemléletváltás, amelynek hatására felismerik a rendszerektől való függőség-, az egyéni elszigetelésben (és virtuális világban) élés-, a termőföldtől- az anyatermészettől való elfordulás, a fogyasztói társadalom káros hatásait, és vállalják azokat a régi magyar gyakorlatokat, amelyek a családok önfenntartását, a helyi közösségek megerősödését és a szülőföldön való boldogulást eredményezik. A hosszú távon a projekt gazdasági hatása: a közösségben egymást támogató és az önellátást gyakorló családok megerősödése, anyagi kiadásaiknak a csökkenése.

Támogatóink