Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2018

A projekt két párhuzamosan zajló interaktív történelmi foglalkozás sorozat Erdély 11 településén 36 magyarul is oktató iskoláiban és az erdei iskola kalibáskői telephelyén zajlott. A két történelmi program a Vándor magyar jurta és A budai napkirály. A tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése, hamis történelmi adatok és ismeretek kiigazítása, a lovagi erények megismerése és használata. A projektben résztvevők száma több  mint 4600 magyar ajkú diák volt. Elvárt eredmények :a résztvevőkben felébredjen a saját történelmünk ismerete iránti igénya, hamis történelmi ismeretek kiigazításra kerüljenek, létrejöjjön az a szemléletváltás szellemi és kulturális örökségeink iránt, amely hatására kialakul a magyar lélekhez méltó életvitel. A projekt fő Támogatói a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és a Hargita Megyei Tanács. A támogatások eszközbeszerzés, terembér, a résztvevők utaztatása, a programvezetők szállása, népszerűsítés és nyomdaköltségek, más anyagbeszerzésekre hasznosult. A támogatásokat a gyerekek nevében is köszönjük!

(2018-11-15)
..:: Pályázatok

A Kalibáskő Erdei Iskola, gyakorló kertjének fejlesztése-2016

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT
Pályázó: Kalibáskő Gyermekvilág Egyesület
Megítélt összeg: 700000 HUF
Futamidő: 2016.01.05– 2016.12.20.

Projekt célok. Tenni annak érdekében, hogy: (1) az erdélyi magyar településeken élő fiatalok szülőföldjükön és ne az elvándorlásban keressék a boldogulásukat, (2) minél több, a szabad természettől elzártan élő diák visszaforduljon a Termőföld és a természet értékei irányában,(3) a célcsoportok érdeklődéssel, vonzalommal közeledjenek és tapasztalják azokat a gyakorlatokat, amelyek családjuk önfenntartást biztosítsák.

Rövidtávú cél, a csíkpálfalvi gyakorló kertben megtartott programokon résztvevőknek a hatóságilag elvárt közegészségügyi- és munkafeltételek biztosítása. A kerti programok helyszínei, az erdei iskola fő telephelye (Lövéte község 1532 szám, Ángyos-Kalibáskő térség, Hargita hegység) és gyakorló kertje: Csíkpálfalva község szám nélkül, Hargita megye. Utóbbi a jelen projekt helyszíne is. A projekt tárgya: 50 nm öltöző, lány- és fiúmosdó / zuhanyzó építése, felszerelése, működtetése. Célcsoport adatai: 800 diák/év, életkoruk:6-16 év, lakhelyük szerint: Marosszék, Udvarhelyszék, Háromszék, Gyergyószék, Csíkszék, Szász szék (Segesvár), Barcaság (Brassó, Bácsfalu, Csernátfalu, Hosszúfalu, Türkös).

Elvárt társadalmi, gazdasági hatás: a résztvevőkben létrejön a szükséges szemléletváltás, amelynek hatására felismerik a rendszerektől való függőség-, az egyéni elszigetelésben (és virtuális világban) élés-, a termőföldtől- az anyatermészettől való elfordulás, a fogyasztói társadalom káros hatásait, és vállalják azokat a régi magyar gyakorlatokat, amelyek a családok önfenntartását, a helyi közösségek megerősödését és a szülőföldön való boldogulást eredményezik. A hosszú távon a projekt gazdasági hatása: a közösségben egymást támogató és az önellátást gyakorló családok megerősödése, anyagi kiadásaiknak a csökkenése.

Támogatóink