Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Huszár ruha

Hargita Megye támogatásával a Kalibáskő Erdei Iskola új ruhával gazdagodott, egy 11. huszárezredbeli legénységi ruhával.

 Az erdei iskolában alkalmazott élménypedagógiai módszer, ami nagyszerűen bevált az iskolai tananyag kiegészítéseként, látványosságával és kézzelfoghatóságával olyan élményt nyújt a tanulásban és rögzítésben, ami egyrészt felejthetetlen, másrészt meghatározó az irodalom és történelem megszerettetésében, jobban felkelti a fiatalok figyelmét és érdeklődését, további tanulásra, kutatásra serkenti őket és mélyíti a hovatartozás gyökereit.

Az 1848-49-es szabadságharc körülményeit és eseményeit ismertető „játék” a huszár ruhával élethűbbé és felejthetetlenebbé válik, olyan történelmi-kulturális időutazásban részesíti a gyerekeket, aminek eredményeként a közösség összeszedettebb, együttműködőbb, gördülékenyebb és kiegyensúlyozottabb lesz.

(2018-08-20)
..:: Pályázatok

A Kalibáskő Erdei Iskola, gyakorló kertjének fejlesztése-2016

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT
Pályázó: Kalibáskő Gyermekvilág Egyesület
Megítélt összeg: 700000 HUF
Futamidő: 2016.01.05– 2016.12.20.

Projekt célok. Tenni annak érdekében, hogy: (1) az erdélyi magyar településeken élő fiatalok szülőföldjükön és ne az elvándorlásban keressék a boldogulásukat, (2) minél több, a szabad természettől elzártan élő diák visszaforduljon a Termőföld és a természet értékei irányában,(3) a célcsoportok érdeklődéssel, vonzalommal közeledjenek és tapasztalják azokat a gyakorlatokat, amelyek családjuk önfenntartást biztosítsák.

Rövidtávú cél, a csíkpálfalvi gyakorló kertben megtartott programokon résztvevőknek a hatóságilag elvárt közegészségügyi- és munkafeltételek biztosítása. A kerti programok helyszínei, az erdei iskola fő telephelye (Lövéte község 1532 szám, Ángyos-Kalibáskő térség, Hargita hegység) és gyakorló kertje: Csíkpálfalva község szám nélkül, Hargita megye. Utóbbi a jelen projekt helyszíne is. A projekt tárgya: 50 nm öltöző, lány- és fiúmosdó / zuhanyzó építése, felszerelése, működtetése. Célcsoport adatai: 800 diák/év, életkoruk:6-16 év, lakhelyük szerint: Marosszék, Udvarhelyszék, Háromszék, Gyergyószék, Csíkszék, Szász szék (Segesvár), Barcaság (Brassó, Bácsfalu, Csernátfalu, Hosszúfalu, Türkös).

Elvárt társadalmi, gazdasági hatás: a résztvevőkben létrejön a szükséges szemléletváltás, amelynek hatására felismerik a rendszerektől való függőség-, az egyéni elszigetelésben (és virtuális világban) élés-, a termőföldtől- az anyatermészettől való elfordulás, a fogyasztói társadalom káros hatásait, és vállalják azokat a régi magyar gyakorlatokat, amelyek a családok önfenntartását, a helyi közösségek megerősödését és a szülőföldön való boldogulást eredményezik. A hosszú távon a projekt gazdasági hatása: a közösségben egymást támogató és az önellátást gyakorló családok megerősödése, anyagi kiadásaiknak a csökkenése.

Támogatóink