Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)
..:: Pályázatok

Csíki festékesek világa 2014

Támogató: Csíkszereda Város Önkormányzata
Pályázó: Csipike Egyesület – óvodás csoport
Megítélt összeg: 800,0 RON
Futamidő: 2014. okt. 5 - 11
A projektről: Célja személyes tapasztalás útján szerzett tudás bővítése. A Csíki festékesek című projekt már negyedik éve kerül megszervezésre a Kalibáskő Erdei Iskolában. Minden évben sikert aratott az óvodáskorú gyermekek körében, akik szívvel-lélekkel vettek részt a legtöbb kézműves foglalkozáson. A szövés igazi nagy osztovátán olyan sikerélményhez juttatja a kicsiket, aminek megtapasztalása kihagyhatatlan.

A Csipike napköziben hagyománya van a kézimunkának. Szorgos kis kezecskék az év különböző ünnepeire készülve ugyanúgy, mint az évszakokhoz fűződő tevékenységek részeként naponta készítenek valami szépet, ötleteset, könnyen kivitelezhetőt, ezzel fejlesztve kézügyességüket, kreativitásukat és szépérzéküket.

A meleg októberi napokat azzal a céllal töltötte a 20 gyerek az erdei iskolában, hogy szőjenek-fonjanak, kipróbálják a kis kézi szövőket és az igazi osztovátát, hogy gyapjút fessenek, belekóstoljanak a motívumok és színek rejtelmes világába. Mindezt olyan élvezettel tesztték, hogy öröm velük együtt lenni.

Az egyhetes program során váltakoztak a kézműves foglalkozások a természetjárással. A kirándulások alkalmával olyan kőzeteket és növényeket ismerhettek meg, melyek természetes festékek alapanyagául szolgálnak.

 Célunk hagyományaink megismertetése és továbbörökítése mellett a környezetkímélő  életmód gyakorlatba ültetése oly módon, hogy az óvodás korú gyereknek érthető és követhető legyen.

A munka mellett bőven jut idő játékra és mókára, fogócskára és trambulinozásra, hiszen a kicsiknek elsősorban erre van szükségük.

Támogatóink