Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2018

A projekt két párhuzamosan zajló interaktív történelmi foglalkozás sorozat Erdély 11 településén 36 magyarul is oktató iskoláiban és az erdei iskola kalibáskői telephelyén zajlott. A két történelmi program a Vándor magyar jurta és A budai napkirály. A tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése, hamis történelmi adatok és ismeretek kiigazítása, a lovagi erények megismerése és használata. A projektben résztvevők száma több  mint 4600 magyar ajkú diák volt. Elvárt eredmények :a résztvevőkben felébredjen a saját történelmünk ismerete iránti igénya, hamis történelmi ismeretek kiigazításra kerüljenek, létrejöjjön az a szemléletváltás szellemi és kulturális örökségeink iránt, amely hatására kialakul a magyar lélekhez méltó életvitel. A projekt fő Támogatói a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és a Hargita Megyei Tanács. A támogatások eszközbeszerzés, terembér, a résztvevők utaztatása, a programvezetők szállása, népszerűsítés és nyomdaköltségek, más anyagbeszerzésekre hasznosult. A támogatásokat a gyerekek nevében is köszönjük!

(2018-11-15)
..:: Pályázatok

Ábel öröksége 2014

Támogatók: Communitas Alapítvány és Csíkszereda Város Önkormányzata
Pályázó: Árvák Egyesülete
Megítélt összeg: 700,0 RON + 900,0 RON
Futamidő: 2014. aug.10. – 16.
A projektről: Célja felkelteni az érdeklődést a színház és az irodalom iránt és sikerélményben, kellemes élményben részesíteni a gyerekeket. Minden gyerek a színpadon kiélheti szereplési vágyát és megtanulja, hogy ne szégyellje önmagát adni, , nemcsak a színpadon, hanem az életben sem. Fejlődik, szépérzékük, szókincsük és kifejezésmódjuk. A játék mindehhez nagy segítség, kinyílnak, bátrabbá vállnak, formálódnak, színesebbé válik egyéniségük. Ábel egyénisége erősíti identitásukat, anyanyelvük szeretetét, humorérzéküket, kitartásukat.

Elsö nap: Ismerkedés csapatépítő játéksorozatban.
Tábornyitó, az együttélés szabályainak ismertetése.
Játékos gyakorlatok azoknak, akik tudnak kommunikálni és azoknak, akik nehezen tudnak.
Ábel egyénisége - csoportfoglalkozás
Második nap:
Játékos gyakorlatok, amelyek során a gyerekek közelebb kerülnek egymáshoz, átérzik a csapat, az együttalkotás gyönyörűségét. Szókincsgyarapító, helyes anyanyelv használatot és választékos kifejezésmódot fejlesztő gyakorlatok.
Harmadik nap: Önbizalmat növelő gyakorlatok, amelyek segítenek abban, hogy a gyerekek ne jőjjenek zavarba.
Nyelvhelyességi gyakorlatok, választékos kifejezésmód gyakorlása, eredetiség.
Csoportfoglalkozás
Negyedik nap: Játékos gyakorlatok, minek során kiderül, hogy mindenkiben ott szunnyad a végtelen Kreatívitás.
Játék, pantonim és mozgásművészet.
Csoportfoglalkozás
Ötödik nap: Improvizáció és önálló jelenettervezés, humorérzék fejlesztése. Gesztusok, mozdulatok használata kifejező módon., színpadi mozgás, testbeszéd, mimika, gesztikulálás.
Hatodik nap: Kiejtés, improvizáció és hangtechnika, önmegvalósítás, konfliktushelyzet felismerése és megoldási kísérletei, ritmus, koordináció, személyiségfejlesztő és relaxációs gyakorlatok.
Csoportfoglalkozás
Hetedik nap: Előadás a szülőknek. Táborbontás.

Támogatóink