Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Tangazdaság családi vállalkozás a Kalibáskő Erdei Iskola keretében

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Pályázó: MELFA IMPEX Kft családi vállalkozás, Csíkszereda

Megítélt összeg: 4402480 HUF

A támogatással vásárolt eszközök:

  1. Mezőgazdasági eszközök: Traktor Kubota L4508D, 45LE, körkasza és kiskocka bálázó
  2. Infokommunikációs eszköz: hordozható számítógép-Dell Inspiron-5567

A fejlesztés célja:

  1. A tangazdaság vállalkozás fejlesztése, megszilárdítása, vonzóvá tétele (a munkatársak, régi és új ügyfelek, lehetséges ügyfelek számára), új termékek és munkahelyek létrehozása;
  2.  A célcsoport számára a szolgáltatásokkal megfelelő lehetőséget biztosítani az önfenntartás gyakorlására, megszeretésére.
  3. A megfelelő körülmények, helyszínek, eszközök, mesterek és szakemberek biztosítása a képzések lebonyolítására,
  4.  A fiatalok olyan készségeket, kompetenciákat sajátítsanak el, amelyek segítik felnőtté válásukat, szülőföldjükön a saját céljuknak és nemzetcsaládjuknak megfelelő életpályán való elindulását.

Futamidő: 2017

(2018-02-05)
..:: Pályázatok

A SIKER ÚTJAI-Hazulról Haza –Fizika tábor Kalibáskőn,

A PROGRAM A AZ ERDÉLYI TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL VALÓSULT MEG

Támogató: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, MAGYARORSZÁG

A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
A határon túli magyarság regionális, valamint az egész Kárpát­medencére kiterjedő
magas szintű tematikus Tehetségsegítő Tanácsainak, Tehetségpontjainak működését,
együttm űködését egymással, az állami intézményekkel és az önkormányzatokkal,
valamint a nyári tevékenységük elmélyítését és kiterjesztését segítő tevékenységek
támogatása


Pályázó szervezet: KALIBÁSKŐ GYERMEKVILÁG EGYESÜLET, Csíkszereda
Pályázat Címe: A SIKER ÚTJAI-Hazulról Haza –Fizika tábor Kalibáskőn,
Helyszín: Kalibáskő Erdei Iskola, Hargita megye, Erdély
Megvalósítási idöszak: 22.09.2013-29.09.2013

Az erdei iskolában megtartott fizika tábor élménypedagógiai módszerek segítségével erősítette a diákok érdeklődését a természettudományok iránt, bővítette ismereteiket a háromdimenziósnak érzékelt világunk működését befolyásoló, meghatározó tényezőiről, megfigyelések, kísérletek és előadások segítségével. A program eredményeként felmutatható a reál tantárgyakban tehetséges gyerekek bevonása más (nem reál, mint pl. anyanyelvismeret, földrajz, néprajz, történelem, hagyományok) elméleti oktatásokba és gyakorlati tevékenységekbe, fejlesztve más hajlamaikat, tudásukat és képességeiket és hogy a szórványban élő diákok megismertek székelyföldi történelmi, természeti, szellemi és épített kulturális értékeket.
A kiegészítő tevékenységek erősítették a közvetlen és közvetett célcsoportban a magyar nemzeti azonosságtudatot, fejlesztették a szórványban élő magyarsággal tartott kapcsolatokat, megismertették a magyar kulturális szellemi és épített örökségeket Székelyföldön. Ugyanakkor fejlesztették az igényt az anyanyelv helyes és megfelelő használata iránti, bővítve a résztvevők szókincsét tájszólással, régies kifejezésekkel. Teljesült a projektnek az a célja, hogy erősítse a résztvevőkben a csapatszellemet, fejlesztve az önismeretet és a másságok elfogadását, tiszteletben tartását, az egymáshoz való alkalmazkodást és beilleszkedést. Megtapasztalták a kölcsönös bizalmat és tisztelet.
A terepmunkák alkalmával túlélési szabályokat ismertek meg és a kisléptékű térkép használatával megtapasztalták a távolságok felbecsülését a terepviszonyok függvényében. A csapatépítés konkrét hozadékaként a célcsoport csapattá érett, a közösség érdekében és javára képesek lettek túltenni pillanatnyi sérelmeiken és toleranciát gyakorolni. A túlélési felkészítők haszonosulása, hogy a résztvevők megtanulták az egyszerűbb hegyi balesetek (a horzsolások, vágások, ütések, zúzódások) megfelelő kezelését és a szükséges elsősegély alkalmazását. A résztvevők megtanulták megfelelően igényelni (röviden, tömören és precízen) a hegyimentő egységek segélyszolgálatát. A projekt megfelelő alkalmat nyújtott a tudásvágy és az egészséges életmód összekovácsolására.

Támogatóink