Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)
..:: Pályázatok

A SIKER ÚTJAI-Hazulról Haza –Fizika tábor Kalibáskőn,

A PROGRAM A AZ ERDÉLYI TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL VALÓSULT MEG

Támogató: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, MAGYARORSZÁG

A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
A határon túli magyarság regionális, valamint az egész Kárpát­medencére kiterjedő
magas szintű tematikus Tehetségsegítő Tanácsainak, Tehetségpontjainak működését,
együttm űködését egymással, az állami intézményekkel és az önkormányzatokkal,
valamint a nyári tevékenységük elmélyítését és kiterjesztését segítő tevékenységek
támogatása


Pályázó szervezet: KALIBÁSKŐ GYERMEKVILÁG EGYESÜLET, Csíkszereda
Pályázat Címe: A SIKER ÚTJAI-Hazulról Haza –Fizika tábor Kalibáskőn,
Helyszín: Kalibáskő Erdei Iskola, Hargita megye, Erdély
Megvalósítási idöszak: 22.09.2013-29.09.2013

Az erdei iskolában megtartott fizika tábor élménypedagógiai módszerek segítségével erősítette a diákok érdeklődését a természettudományok iránt, bővítette ismereteiket a háromdimenziósnak érzékelt világunk működését befolyásoló, meghatározó tényezőiről, megfigyelések, kísérletek és előadások segítségével. A program eredményeként felmutatható a reál tantárgyakban tehetséges gyerekek bevonása más (nem reál, mint pl. anyanyelvismeret, földrajz, néprajz, történelem, hagyományok) elméleti oktatásokba és gyakorlati tevékenységekbe, fejlesztve más hajlamaikat, tudásukat és képességeiket és hogy a szórványban élő diákok megismertek székelyföldi történelmi, természeti, szellemi és épített kulturális értékeket.
A kiegészítő tevékenységek erősítették a közvetlen és közvetett célcsoportban a magyar nemzeti azonosságtudatot, fejlesztették a szórványban élő magyarsággal tartott kapcsolatokat, megismertették a magyar kulturális szellemi és épített örökségeket Székelyföldön. Ugyanakkor fejlesztették az igényt az anyanyelv helyes és megfelelő használata iránti, bővítve a résztvevők szókincsét tájszólással, régies kifejezésekkel. Teljesült a projektnek az a célja, hogy erősítse a résztvevőkben a csapatszellemet, fejlesztve az önismeretet és a másságok elfogadását, tiszteletben tartását, az egymáshoz való alkalmazkodást és beilleszkedést. Megtapasztalták a kölcsönös bizalmat és tisztelet.
A terepmunkák alkalmával túlélési szabályokat ismertek meg és a kisléptékű térkép használatával megtapasztalták a távolságok felbecsülését a terepviszonyok függvényében. A csapatépítés konkrét hozadékaként a célcsoport csapattá érett, a közösség érdekében és javára képesek lettek túltenni pillanatnyi sérelmeiken és toleranciát gyakorolni. A túlélési felkészítők haszonosulása, hogy a résztvevők megtanulták az egyszerűbb hegyi balesetek (a horzsolások, vágások, ütések, zúzódások) megfelelő kezelését és a szükséges elsősegély alkalmazását. A résztvevők megtanulták megfelelően igényelni (röviden, tömören és precízen) a hegyimentő egységek segélyszolgálatát. A projekt megfelelő alkalmat nyújtott a tudásvágy és az egészséges életmód összekovácsolására.

Támogatóink