Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)
..:: Pályázatok

"Az utat én akartam, mert engem akart az út és Tanulmányúton a Göttingeni egyetemen

A tervezett és megvalósított program kezdő időpontja 2013.07.05 és végső időpontja 2013.08.26. A 2013-ban megvalósított projekt: a 2012 –ben első alkalommal Erdélyben (Csomakőrös-Nagyenyed-Kalibéskő Erdei Iskola Hargita megye) 20 fiatal részvételével lebonyolított projekt megismétlése kibővített formában, új célcsoporttal és új helyszínekkel. A projekt tematikája Kőrösi Csoma Sándor életpéldája. A projekt keretében feldolgozott irodalmi művek: Korda István: A Nagy Út, Csetri Elek: Kőrösi Csoma Sándor, Bernard Le Calloc’h: Kőrösi Csoma Sándor Észak-Németországi utazásának kanyarulatai és fordulatai. A projekt keretében eszközölt más jellegű oktatások és nevelések: magyar helyesírás és helyes beszéd, német nyelvleckék, kortörténelem, földrajz, térképismeret, illemtan, túlélési és közlekedési szabályok, tájékozódás, elsősegélynyújtás. A projekt által célunk a jövőben is Kőrösi Csoma Sándor életútjának és munkásságának ismertetése a fiatalok körében, bátorítás “nagy dolgok” megálmodására és beteljesítésére, példakép kitartásra és következetességre. 2013–ra tervezett Az utat én akartam, mert engem akart az út projektet, a támogatások felhasználásával, jó körülmények között megvalósítottnak és eredményesnek minősítjük. Megvalósult az a célunk, hogy a 3013-ban lezajlott projekt minden paraméterben bővült formája volt a 2012-ben, első alkalommal lebonyolított projektnek. Így a projekt 2013-ban két szakaszban valósult meg, melynek helyszínei: I szakasz: Csomakőrös, Kovászna megye, Nagyenyed, Fehér megye, Kalibáskő Erdei Iskola, Hargita megye és a II szakasz: Georg August Egyetem Göttingen, Németország és Kalibáskő Erdei Iskola, Hargita megye. 2013-ban a projektben közvetlen érintettek köre: I szakasz az Erdélyben (Csomakőrös, Nagyenyed, Kalibáskő Erdei Iskola) megvalósult projekt célcsoportja (18 székelyföldi és 15 nagyenyedi fiatal) . II szakasz célcsoportja a 2012-ben az első szakasz résztvevői (18 székelyföldi diák). A projektben közvetlen érintett fiatalok száma összesen: 51 diák, 2 programfelelős és 3 biztonsági személy. A pályázatban megfogalmazott célok megvalósulásának módja: Megvalósult az a cél, hogy a projektben résztvevő célcsoport megismerje Kőrösi életének 3 helyszínét: a szülőfalut Csomakőröst, Nagyenyedet, Göttingent az egyetemi várost, 3 tanintézményt (Csomakőrösön az elemi iskolát, Nagyenyeden a Bethlen Gábor Kollégiumot és Göttingenben a Georg August Egyetemet) , továbbá a projekt során naponta megtartott irodalmi órák alkalmával 2 irodalmi művet (Korda István: A nagy út, Csetri Elek: Kőrösi Csoma Sándor) és 1 tanulmányt (Bernard Le Calloc’h: Kőrösi Csoma Sándor Észak-Németországi utazásának kanyarulatai és fordulatai) dolgozott fel. Az irodalmi órák alkalmával minden résztvevő diákot összesen 40 oldal (A4) feladatlap segített a tanulásban és rögzítésben. A tanultakat és rögzítésre kerülteket 11 tesztlap megoldásával értékeltük ki. A tesztlapokat a résztvevő diákok a projekt előkezelése idején, a megvalósulás alatt, valamint az utógondozás alkalmával oldották meg. A projekt témájával kapcsolatos ismeretek mértéke jól kimutatható az utógondozás és az előgondozás alkalmával kitöltött tesztek eredményein. Az eredmények kiértékelését mellékeljük a szakmai beszámolóhoz. A résztvevők legalább 20 tájszólást, 17 régies kifejezést, 20 rokon-és 20 jövevényszót tanultak és ismertek meg, és 1 nyelvrokonítás elméletet. Megvalósultak a kulturális, történelmi programok (múzeumok, emlékházak, könyvtárak, templomok látogatásai) időtartam legalább 35 órában. Az Irodalmi kutató órák száma legalább 30. Nagyenyed környékén a szórványmagyarságban 2 falusi gazdaságot és egy gyümölcstermesztő családot látogattunk meg. Napi kiértékelések összesen legalább 20 óra. A projekt előkezelése alkalmával a Kalibáskő Erdei Iskolában megtartott térképismereti/ használati oktatások, tájékozódási ismeretek terepen, elsősegély oktatások időtartama legalább: 20 óra. Csapatépítés, illemszabályok, testedzés (kerékpározás) összesen 80 óra. Kerékpárral megtett út hossza Erdélyben és Németországban összesen 840 km. Az Erdélyi (I) szakasz útvonala: Csíkszeredából autóbusszal Kovászna, tovább kerékpárral Csomakőrös, Sepsikőrispatak, Középajta, Köpec, Vargyas, Székelyzsombor, Kőhalom, Zsiberk, Nádpatak, Nagysink, Szentágota, Oláhivánfalva, Sálfalva, Nagyselyk, Kisselyk, Balázsfalva, Tűr, Meggykerék, Csombord, Nagyenyed. A Csoport Nagyenyedről vonattal utazott (haza) vissza Csíkszeredába. A II. szakasz útvonala: Csíkszeredából vonattal Bukarestbe, innen repülővel Dortmunda. A kerékpáros útvonal: a dortmundi repülőtérről olyan településeken át, ahol kempingekben szállt meg a II csoport: Möhnesee, Niederbergheim, Warburg, Dransfeld, Gottingen, Höxter, Hamelin, Minden, Dortmund. A csoport Dortmundból Bukarestig repülővel utazott, Bukarestből Csíkszeredáig vonattalPályáztató:
  Nemzeti Erőforrás Minisztérium Magyarország, Nemzeti Család és Szociálpolitikai IntézetTámogató:
  Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet, Magyarország
  Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT, Magyarország
  Hargita Megye Tanácsa

Támogatóink