Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2018

A projekt két párhuzamosan zajló interaktív történelmi foglalkozás sorozat Erdély 11 településén 36 magyarul is oktató iskoláiban és az erdei iskola kalibáskői telephelyén zajlott. A két történelmi program a Vándor magyar jurta és A budai napkirály. A tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése, hamis történelmi adatok és ismeretek kiigazítása, a lovagi erények megismerése és használata. A projektben résztvevők száma több  mint 4600 magyar ajkú diák volt. Elvárt eredmények :a résztvevőkben felébredjen a saját történelmünk ismerete iránti igénya, hamis történelmi ismeretek kiigazításra kerüljenek, létrejöjjön az a szemléletváltás szellemi és kulturális örökségeink iránt, amely hatására kialakul a magyar lélekhez méltó életvitel. A projekt fő Támogatói a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és a Hargita Megyei Tanács. A támogatások eszközbeszerzés, terembér, a résztvevők utaztatása, a programvezetők szállása, népszerűsítés és nyomdaköltségek, más anyagbeszerzésekre hasznosult. A támogatásokat a gyerekek nevében is köszönjük!

(2018-11-15)
..:: Pályázatok

Hadak útja 2012.

Támogató: Hargita Megye Tanácsa
Pályázó: Árvák Egyesülete – állami gondozásban élő gyerekek
Megítélt összeg: 3000,0 RON
Futamidő: 2012 június 1. – November 30.
A projektről: célja játékos módszerekkel megszerettetni a történelmet és a hozzá fűződő szépirodalmat, egyszerű, élvezhető és könnyen memorizálható eligazodást nyújtani a történelmi korok, események és személyiségek sokaságában, gyarapítani az általános műveltséget, mélyíteni a hovatartozást. A magyar és erdélyi történelem 4 kiemelkedő történelmi időszakával (Árpád-kor, Anjou-kor, Mátyás király kora, magyar szabadságharc), ezek hőseivel és az ezekhez kapcsolódó irodalmi alkotásokkal foglalkozik.
Beszámoló:
A résztvevők részletes ismereteket szerezhettek történelmi események hátteréről, körülményeiről, a konfliktusok okairól, harcok lefolyásáról és az ezekhez fűződő irodalmi alkotások szépségeiről és íróiról. Tantermen kívüli, kötetlen, jó hanglatban és versenyszellemben lezajló “ történelem és irodalom órákon” vettek részt, ami olvasást, verselemzést és szövegfeldolgozást jelentett, irodalmi műfajok ismeretét a legelső magyar irodalmi emlékektől az 1848-49-es szabadságharcig. A hónapok során mindenki volt már krónikás, trubadúr, kódex író, kipróbálta a lúdtollat és tervezett fantasztikus iniciálét, írt tábori naplót és rengeteg levelet, beszámolót a szabadságharc menetéről az otthonmaradt kozzátartozóknak.
A 3-3 napos foglalkozások színhelye a Kalibáskő Erdei Iskola volt, ami jó helyszínnek bizonyult heves csaták lezajlására, ugyanúgy, mint csendes irodalmi művekben való elmélyedésre, elemzésre.
A rögzítésben segítettek és a programot élvezetessé tették a helyszínlátogatások: Nyerges tető, sepsiszentgyörgyi múzeum és a kosztumös játékok, melyeknek során ki-ki kipróbálhatja magát Vitéz Jánosként, Kinizsi Pálként, Hunyadi János “bőrébe” bújhat vagy egyenesen megkoronáztathatja magát Mátyás királyként.
Borbély Éva-Mária

Támogatóink