Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Tangazdaság családi vállalkozás a Kalibáskő Erdei Iskola keretében

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Pályázó: MELFA IMPEX Kft családi vállalkozás, Csíkszereda

Megítélt összeg: 4402480 HUF

A támogatással vásárolt eszközök:

  1. Mezőgazdasági eszközök: Traktor Kubota L4508D, 45LE, körkasza és kiskocka bálázó
  2. Infokommunikációs eszköz: hordozható számítógép-Dell Inspiron-5567

A fejlesztés célja:

  1. A tangazdaság vállalkozás fejlesztése, megszilárdítása, vonzóvá tétele (a munkatársak, régi és új ügyfelek, lehetséges ügyfelek számára), új termékek és munkahelyek létrehozása;
  2.  A célcsoport számára a szolgáltatásokkal megfelelő lehetőséget biztosítani az önfenntartás gyakorlására, megszeretésére.
  3. A megfelelő körülmények, helyszínek, eszközök, mesterek és szakemberek biztosítása a képzések lebonyolítására,
  4.  A fiatalok olyan készségeket, kompetenciákat sajátítsanak el, amelyek segítik felnőtté válásukat, szülőföldjükön a saját céljuknak és nemzetcsaládjuknak megfelelő életpályán való elindulását.

Futamidő: 2017

(2018-02-05)
..:: Pályázatok

Hadak útja 2012.

Támogató: Hargita Megye Tanácsa
Pályázó: Árvák Egyesülete – állami gondozásban élő gyerekek
Megítélt összeg: 3000,0 RON
Futamidő: 2012 június 1. – November 30.
A projektről: célja játékos módszerekkel megszerettetni a történelmet és a hozzá fűződő szépirodalmat, egyszerű, élvezhető és könnyen memorizálható eligazodást nyújtani a történelmi korok, események és személyiségek sokaságában, gyarapítani az általános műveltséget, mélyíteni a hovatartozást. A magyar és erdélyi történelem 4 kiemelkedő történelmi időszakával (Árpád-kor, Anjou-kor, Mátyás király kora, magyar szabadságharc), ezek hőseivel és az ezekhez kapcsolódó irodalmi alkotásokkal foglalkozik.
Beszámoló:
A résztvevők részletes ismereteket szerezhettek történelmi események hátteréről, körülményeiről, a konfliktusok okairól, harcok lefolyásáról és az ezekhez fűződő irodalmi alkotások szépségeiről és íróiról. Tantermen kívüli, kötetlen, jó hanglatban és versenyszellemben lezajló “ történelem és irodalom órákon” vettek részt, ami olvasást, verselemzést és szövegfeldolgozást jelentett, irodalmi műfajok ismeretét a legelső magyar irodalmi emlékektől az 1848-49-es szabadságharcig. A hónapok során mindenki volt már krónikás, trubadúr, kódex író, kipróbálta a lúdtollat és tervezett fantasztikus iniciálét, írt tábori naplót és rengeteg levelet, beszámolót a szabadságharc menetéről az otthonmaradt kozzátartozóknak.
A 3-3 napos foglalkozások színhelye a Kalibáskő Erdei Iskola volt, ami jó helyszínnek bizonyult heves csaták lezajlására, ugyanúgy, mint csendes irodalmi művekben való elmélyedésre, elemzésre.
A rögzítésben segítettek és a programot élvezetessé tették a helyszínlátogatások: Nyerges tető, sepsiszentgyörgyi múzeum és a kosztumös játékok, melyeknek során ki-ki kipróbálhatja magát Vitéz Jánosként, Kinizsi Pálként, Hunyadi János “bőrébe” bújhat vagy egyenesen megkoronáztathatja magát Mátyás királyként.
Borbély Éva-Mária

Támogatóink