Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2018

A projekt két párhuzamosan zajló interaktív történelmi foglalkozás sorozat Erdély 11 településén 36 magyarul is oktató iskoláiban és az erdei iskola kalibáskői telephelyén zajlott. A két történelmi program a Vándor magyar jurta és A budai napkirály. A tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése, hamis történelmi adatok és ismeretek kiigazítása, a lovagi erények megismerése és használata. A projektben résztvevők száma több  mint 4600 magyar ajkú diák volt. Elvárt eredmények :a résztvevőkben felébredjen a saját történelmünk ismerete iránti igénya, hamis történelmi ismeretek kiigazításra kerüljenek, létrejöjjön az a szemléletváltás szellemi és kulturális örökségeink iránt, amely hatására kialakul a magyar lélekhez méltó életvitel. A projekt fő Támogatói a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és a Hargita Megyei Tanács. A támogatások eszközbeszerzés, terembér, a résztvevők utaztatása, a programvezetők szállása, népszerűsítés és nyomdaköltségek, más anyagbeszerzésekre hasznosult. A támogatásokat a gyerekek nevében is köszönjük!

(2018-11-15)
..:: Pályázatok

“Az utat én akartam, mert engem akart az út” 2012

Pályázó: Kalibáskő Gyermekvilág Egyesület

Támogatók:

Hargita Megye Tanácsa: 3000,0 RON
Csíkszereda Város Önkormányzata: 800,0 RON
Communitas Alapítvány: 700,0 RON
Futamidő: 2012 június 1. – augusztus 1.

A projektről: célja Kőrösi Csoma Sándor életútjának és munkásságának ismertetése, a résztvevő gyerekek egyéniségének és identitástudatának, valamint anyanyelv szeretetének megerősítése. Bátorítás “nagy dolgok” megálmodására és beteljesítésére, példakép kitartásra és következetességre. A 2011-ben lefuttatott Helyesen magyarul című projekt folytatásáról van szó, ennek anyagának újraátvétele és kiegíszítése a finn-ugor és nyelvrokonítás elmélettel, a szülőfalu és a nagyenyedi kollégium megismerésével. Mindennaposak a naplóírás, a megbeszélések és kiértékelések, ami a kifejezésmód, szóhasználat és helyesírás fejlesztését célozza.
Szerkezete:
június 8. – 10 és 16. – 17. között a Kalibáskő Erdei Iskolában, a “zöld tanteremben” a 20 résztvevő diák Kőrösi életútjának és munkásságának átismétlése mellett sokat foglalkozott tájszólással, régies kifejezésekkel, idegen kifejezésekkel. Mindezt érdekes és szórakoztató gyakorlatok tarkították. A tavalyi anyaghoz képest teljesen új volt a finn-ugor nyelvrokonság és a nyelvrokonítás elméletbe. Beteknintés a nyelvészetbe, rokon és jövevényszavak megismerése, kutatás, érdeklődés felkeltése V.-VIII. osztályos szinten. Mindez sok fogalmazát, naplóírást és kutatómunkát igényelta résztvevők részéről.
Június végén 7 nap alatt, az utat, amit a kis Sándri édesapjával gyalog tett meg, a mi kis csapatunk kerékpáron tekerte le Csomakőrösről Nagyenyedre. Összesen 370 km-t kerékpároztunk hegyen-völgyön keresztül, esőben, de főleg tűző napon, sokszor gödrös és poros úton, de nagyon vidám hangulatban. Jellemző a kitartás és a nehéz helyzetek elhumorizálása volt.
Június 22. – Csíkszeredából busszal utaztunk Kovásznára, ott kapta meg mindenki saját kerékpárját, amit az egyesület kisbusza szállított. Innen Csomakőrösre bicikliztünk, hogy megismerkedjünk a faluval, részesüljünk egyszerű, kedves légköréből. Helybeli biciklis gyerekek kalauzoltak bennünket.
Június 23. – 29. Az út megtétele, a kalandok időszaka volt.
Június 29.-én érkeztünk a nagyenyedi Kollégiumba, ahol az iskolalelkész fogadott és rögtönzött egy olyan történelemórát az udvaron, hogy ragyogó szemmel, teljes érdeklődéssel hallgattuk. Még a harangot is megkondította tiszteletünkre. Érkezésünkkor már ott volt a Navratil házaspár, akik azért utaztak Marosvásárhelyről Nagyenyedre, hogy elmeséljék nekünk Zanglai élményeiket, ugyanis tavaly nyáron önkéntesek voltak a Csoma Séndor szobájának helyreállítási munkálatainál. Nagy élmény volt velük találkozni. Kézzelfogható példaképek voltak, bizonyíték az álmok megálmodását és betljesítését illetően.
Június 29.-én vonattal tértünk vissza Csíkszeredába, a kerékpárokat az egyesület kisbusza szállította.
Augusztus 1.-én újra találkozott a csapat a Kalibáskő Erdei Iskolában. Levetítettük a kisfilmet, amit útközben készítettünk, elkészítettük a fényképüsszeállítást, ami mellé behelyeztük a Csomakőrösről és Nagyenyedről hozott földet, kiértékeltük munkánkat, úgy az elméleti részt, mint a helyszíneken tett látogatást és terveket szőttünk jövő nyárra, amikor Kőrösi útját követve a Göttingeni Egyetemet szeretnénk meglátogatni. Terveink szerint az út nagyrészét repülővel tesszük meg, kb. 500 km kerékpározást vállalt be a csapat.

Támogatóink