Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)
..:: Pályázatok

“Az utat én akartam, mert engem akart az út” 2012

Pályázó: Kalibáskő Gyermekvilág Egyesület

Támogatók:

Hargita Megye Tanácsa: 3000,0 RON
Csíkszereda Város Önkormányzata: 800,0 RON
Communitas Alapítvány: 700,0 RON
Futamidő: 2012 június 1. – augusztus 1.

A projektről: célja Kőrösi Csoma Sándor életútjának és munkásságának ismertetése, a résztvevő gyerekek egyéniségének és identitástudatának, valamint anyanyelv szeretetének megerősítése. Bátorítás “nagy dolgok” megálmodására és beteljesítésére, példakép kitartásra és következetességre. A 2011-ben lefuttatott Helyesen magyarul című projekt folytatásáról van szó, ennek anyagának újraátvétele és kiegíszítése a finn-ugor és nyelvrokonítás elmélettel, a szülőfalu és a nagyenyedi kollégium megismerésével. Mindennaposak a naplóírás, a megbeszélések és kiértékelések, ami a kifejezésmód, szóhasználat és helyesírás fejlesztését célozza.
Szerkezete:
június 8. – 10 és 16. – 17. között a Kalibáskő Erdei Iskolában, a “zöld tanteremben” a 20 résztvevő diák Kőrösi életútjának és munkásságának átismétlése mellett sokat foglalkozott tájszólással, régies kifejezésekkel, idegen kifejezésekkel. Mindezt érdekes és szórakoztató gyakorlatok tarkították. A tavalyi anyaghoz képest teljesen új volt a finn-ugor nyelvrokonság és a nyelvrokonítás elméletbe. Beteknintés a nyelvészetbe, rokon és jövevényszavak megismerése, kutatás, érdeklődés felkeltése V.-VIII. osztályos szinten. Mindez sok fogalmazát, naplóírást és kutatómunkát igényelta résztvevők részéről.
Június végén 7 nap alatt, az utat, amit a kis Sándri édesapjával gyalog tett meg, a mi kis csapatunk kerékpáron tekerte le Csomakőrösről Nagyenyedre. Összesen 370 km-t kerékpároztunk hegyen-völgyön keresztül, esőben, de főleg tűző napon, sokszor gödrös és poros úton, de nagyon vidám hangulatban. Jellemző a kitartás és a nehéz helyzetek elhumorizálása volt.
Június 22. – Csíkszeredából busszal utaztunk Kovásznára, ott kapta meg mindenki saját kerékpárját, amit az egyesület kisbusza szállított. Innen Csomakőrösre bicikliztünk, hogy megismerkedjünk a faluval, részesüljünk egyszerű, kedves légköréből. Helybeli biciklis gyerekek kalauzoltak bennünket.
Június 23. – 29. Az út megtétele, a kalandok időszaka volt.
Június 29.-én érkeztünk a nagyenyedi Kollégiumba, ahol az iskolalelkész fogadott és rögtönzött egy olyan történelemórát az udvaron, hogy ragyogó szemmel, teljes érdeklődéssel hallgattuk. Még a harangot is megkondította tiszteletünkre. Érkezésünkkor már ott volt a Navratil házaspár, akik azért utaztak Marosvásárhelyről Nagyenyedre, hogy elmeséljék nekünk Zanglai élményeiket, ugyanis tavaly nyáron önkéntesek voltak a Csoma Séndor szobájának helyreállítási munkálatainál. Nagy élmény volt velük találkozni. Kézzelfogható példaképek voltak, bizonyíték az álmok megálmodását és betljesítését illetően.
Június 29.-én vonattal tértünk vissza Csíkszeredába, a kerékpárokat az egyesület kisbusza szállította.
Augusztus 1.-én újra találkozott a csapat a Kalibáskő Erdei Iskolában. Levetítettük a kisfilmet, amit útközben készítettünk, elkészítettük a fényképüsszeállítást, ami mellé behelyeztük a Csomakőrösről és Nagyenyedről hozott földet, kiértékeltük munkánkat, úgy az elméleti részt, mint a helyszíneken tett látogatást és terveket szőttünk jövő nyárra, amikor Kőrösi útját követve a Göttingeni Egyetemet szeretnénk meglátogatni. Terveink szerint az út nagyrészét repülővel tesszük meg, kb. 500 km kerékpározást vállalt be a csapat.

Támogatóink