Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)
..:: Pályázatok

Kék - zöld olimpia 2012


Kék-zöld olimpia
Pályázó: Napocska Egyesület
Támogató: Hargita Megye Tanácsa
Megítélt összeg: 1500,0 RON
Futamidő: 2012 október 15.-16.
A projektről:
Kék-zöld olimpia, avagy "Tanuljunk meg együtt élni a Földön", első napja lesz az ismeretszerzés napja. A 90 kis óvodás a “zöld tanteremben” fogja megismerni a vizet, talajt és levegőt és ezek élővilágát. Ebben a korban minden tapasztalásra épül, ezért fontosnak tartjuk, hogy tappintassal és szaglással is gyarapíthatják ismereteiket kint a természetben. A projekt nem csak az ember és természetes környezete közti egyensúlyra fektet hangsúlyt, hanem belekóstoltat az ember-ember közti kapcsolatok kérdéseibe is, illetve felhívja a figyelmet az óvodástársak közötti különbségekre és útmutatást nyújt a másságok elfogadására.
Második nap lesz a válaszkeresés, a vetélkedő napja. Mit tartunk a Föld értékeinek? Ezek miért értékek? a Földön mi az ami nincs megfelelően értékelve? - egyrészt, másrészt az emberi kapcsolatok: ki mit tart emberi értéknek? Miért vannak szerinted a háborúk? Hogyan választasz barátot? Mikor fogadod el a barátodtól a kritikát? Mi a kritika és a vádaskodás között a különbség? Mit értesz ellenség alatt?
A projekt a megújuló energia kérdését is igyekszik megvitatni olyan szinten, hogy felkeltse az érdeklődését az óvodás gyerekeknek.
A vetélkedő szervezői figyelemben veszik, hogy minden résztvevőnek és csoportnak az esemény pozitív élményt nyújtson, a másokat megalázó, lenéző, kigúnyoló esetek ne fordulhassanak elő.

Beszámoló:

Három az Isten igaza – mondja a közmomdás. Az időjárás miatt csak harmadik nekifutásra sikerült a Kék-zöld olimpia című projektet véghez vinni október 15. – 16.-án a Kalibáskő Erdei Iskolában.
Kék-zöld olimpia, avagy "Tanuljunk meg együtt élni a Földön", első napja volt az ismeretszerzés napja. A “zöld tanteremben” ismerkedtek a kicsinyekkel az elemekkel: a vizzel, talajjal és levegővel és ezek élővilágával. Ebben a korban minden tapasztalásra épül, ezért fontosnak tartjuk, hogy tappintassal és szaglással is gyarapíthatják ismereteiket kint a természetben. A projekt amellett, hogy az ember és természetes környezete közti egyensúlyra fektet hangsúlyt, belekóstoltat az ember-ember közti kapcsolatok kérdéseibe is, illetve felhívja a figyelmet az óvodástársak közti különbségekre és útmutatást nyújt a másságok elfogadására.
Második nap volt a válaszkeresés, a vetélkedő napja. Mit tartunk a Föld értékeinek? Ezek miért értékek? a Földön mi az ami nincs megfelelően értékelve? - egyrészt, másrészt az emberi kapcsolatok : ki mit tart emberi értéknek? Miért vannak háborúk? Hogyan választasz barátot? Mikor fogadod el a barátodtól a kritikát? Mi a kritika és a vádaskodás között a különbség? Mit értesz ellenség alatt?
A projekt a megújuló energia kérdését is igyekszik megvitatni olyan szinten, hogy felkeltse az érdeklődését az óvodás gyerekeknek.
A vetélkedő szervezői figyelembe vették, hogy minden résztvevőnek és csoportnak az esemény pozitív élményt nyújtson, a másokat megalázó, lenéző, kigúnyoló esetek ne fordulhassanak elő. Minden csoport “jelesre vizsázott”, figyelemre méltó a kisgyerekek egyszerű látásmódja. Nekünk is, akik minden nap velük dolgozunk , kellemes meglepetéseket szereztek kijelentéseikkel és kérdéseikkel. A táborozás nagyszerű alkalmat nyújtott önmaguk kiptóbálására új környezetben, szokatlan helyzetekben és olyan megfigyelések elvégzésére, ami gyarapodásukat szolgálja.

Támogatóink