Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló 2017

 Az interaktív, élménypedagógiát alkalmazó tevékenység sorozaton a 2016-2017-es tanévben 6 erdélyi megyéből, 51 iskolából összesen 4186 diák vett részt. Köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogatását!

(2017-12-15)
..:: Pályázatok

Helyesen magyarul 2 - 2011

Pályáztató: Csíkszereda Város Önkormányzata
Pályázó: Kalibáskő Gyermekvilág Egyesület
Megítélt összeg: 900,0 RON
Futamidő: 2011 november 7.-27.
A projektről:: célja követendő példaként állítani Kőrösi egyéniségét serdülőkorú gyerekeink elé, példamutatás a bátorságról és kitartásról, a nagy álmok bevállalásáról és megvalósításáról. Ezen felül a program kézzelfogható segítséget kíván nyújtani a helyesírás és helyes magyar beszéd elsajátításában.

2011november 12.-én indult el 2o csíkszeredai diák megtenni “A nagy utat” Kőrösi Csoma Sándor nyomán.  Egymás után háron hét végén találkozik a kis kutatócsapat Kőrösi szellemiségével, munkásságával. Ezen alkalmakkor alapos ismereteket szereznek a nagy utazó és nyelvkutató életéről, életútjának nyolc kiemelt állomáshelyéről.
A virtuális utazás kiindulópontja Csomakőrös, ahol bátor kis utazóink az archaikus kifejezésekkel és tájszólásokkal ismerkednek.
Első és egyben a legfontosabb állomás Nagyenyed, a Bethlhen Kollégium komor légkörével, karakteres tanáraival, diákcsínyeivel. Itt sorra mindenki megélheti a “szolgadiák” hétköznapjait, kutató munkát végezhet a könyvtárban, készülhet lelkileg és testileg az ismeretlen, rejtélyes útra. Csapatunk tagjai komolyan veszik a feladatot: versengés folyik, ami a kutató munkát illetei, jeleskednek a naplóírásban, monológok és párbeszédek kitalálásában, improvizálásban, jelenetek kitalálásában és lejátszásában.
A második állomáshely, a Göttingeni Egyetem nagyvilági légköre tovább pezsdíti a tanulni vágyó fiatalokat. Lázasan folyik a megkezdett munka, amit érdekes beszédgyakorlatokkal egészítenek ki. Itt kerül sor az idegen kifejezések felfigyelésére a hétköznapi nyelvhasználatban. Gyakorlatok során ezeket kell helyes magyar megfelelővel kicserélni.
Elérkezett az idő: 1819 nov.24. – virtuális nap. Sorra következnek a színhelyek: Konstantinápoly, Bagdad, Teherán (a Kalibáskő Erdei Iskolát körülvevő tisztások, kalibák, nagy szikla, terebélyes bükkfa – mind egy-egy helyszín), ezer meglepetés, előre nem látott akadály. Konstantinápolyban a magyarral rokon szavak felkutatásával telt az idő, újabb helyesírási- fogalmazási- és beszédgyakorlatok következtek. Teheránban a Szkander bég név felvétele körül támadtak bonyodalmak.
Zangla kolostorában, amely a vörössüvegesek rendjéhez tartozott, kis, fűtetlen cellában dolgozta fel Kőrösi Tibet történelmét, földrajzát és irodalmát és olvasott el több ezer tibeti könyvet. A kalibáskői kis kutatók is rendületlenül olvastak és dokumentálódtak és elkészültek a hely történelmi- földrajzi bemutatásával.
Példaképünk Molla Eszkander Csoma néven két évig az észak-bengáli Titaljában tartózkodott, ahol eredeti céljának megfelelően az őshazát kereste a nyelvrokonítás (összehasonlító nyelvtudomány) módszerével.
"Így ér véget majd küldetésem, ha egyszer be tudom majd bizonyítani, hogy ellentétben a finn–magyar elmélet mellett kardoskodók megnyilatkozásaival, a magyar nép igenis Attila népe."
Kalibáskőn heves vita folyik a finn-magyar elmélet és az “Attila népe” körül. Kutatóink rendkívül élvezik a munkát és újra felvállalnák az “utazás fáradalmait és minden kiszámíthatatlan nehézségét” egy következő nagy kalandért.

Támogatóink