Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)
..:: Pályázatok

Helyesen magyarul 2 - 2011

Pályáztató: Csíkszereda Város Önkormányzata
Pályázó: Kalibáskő Gyermekvilág Egyesület
Megítélt összeg: 900,0 RON
Futamidő: 2011 november 7.-27.
A projektről:: célja követendő példaként állítani Kőrösi egyéniségét serdülőkorú gyerekeink elé, példamutatás a bátorságról és kitartásról, a nagy álmok bevállalásáról és megvalósításáról. Ezen felül a program kézzelfogható segítséget kíván nyújtani a helyesírás és helyes magyar beszéd elsajátításában.

2011november 12.-én indult el 2o csíkszeredai diák megtenni “A nagy utat” Kőrösi Csoma Sándor nyomán.  Egymás után háron hét végén találkozik a kis kutatócsapat Kőrösi szellemiségével, munkásságával. Ezen alkalmakkor alapos ismereteket szereznek a nagy utazó és nyelvkutató életéről, életútjának nyolc kiemelt állomáshelyéről.
A virtuális utazás kiindulópontja Csomakőrös, ahol bátor kis utazóink az archaikus kifejezésekkel és tájszólásokkal ismerkednek.
Első és egyben a legfontosabb állomás Nagyenyed, a Bethlhen Kollégium komor légkörével, karakteres tanáraival, diákcsínyeivel. Itt sorra mindenki megélheti a “szolgadiák” hétköznapjait, kutató munkát végezhet a könyvtárban, készülhet lelkileg és testileg az ismeretlen, rejtélyes útra. Csapatunk tagjai komolyan veszik a feladatot: versengés folyik, ami a kutató munkát illetei, jeleskednek a naplóírásban, monológok és párbeszédek kitalálásában, improvizálásban, jelenetek kitalálásában és lejátszásában.
A második állomáshely, a Göttingeni Egyetem nagyvilági légköre tovább pezsdíti a tanulni vágyó fiatalokat. Lázasan folyik a megkezdett munka, amit érdekes beszédgyakorlatokkal egészítenek ki. Itt kerül sor az idegen kifejezések felfigyelésére a hétköznapi nyelvhasználatban. Gyakorlatok során ezeket kell helyes magyar megfelelővel kicserélni.
Elérkezett az idő: 1819 nov.24. – virtuális nap. Sorra következnek a színhelyek: Konstantinápoly, Bagdad, Teherán (a Kalibáskő Erdei Iskolát körülvevő tisztások, kalibák, nagy szikla, terebélyes bükkfa – mind egy-egy helyszín), ezer meglepetés, előre nem látott akadály. Konstantinápolyban a magyarral rokon szavak felkutatásával telt az idő, újabb helyesírási- fogalmazási- és beszédgyakorlatok következtek. Teheránban a Szkander bég név felvétele körül támadtak bonyodalmak.
Zangla kolostorában, amely a vörössüvegesek rendjéhez tartozott, kis, fűtetlen cellában dolgozta fel Kőrösi Tibet történelmét, földrajzát és irodalmát és olvasott el több ezer tibeti könyvet. A kalibáskői kis kutatók is rendületlenül olvastak és dokumentálódtak és elkészültek a hely történelmi- földrajzi bemutatásával.
Példaképünk Molla Eszkander Csoma néven két évig az észak-bengáli Titaljában tartózkodott, ahol eredeti céljának megfelelően az őshazát kereste a nyelvrokonítás (összehasonlító nyelvtudomány) módszerével.
"Így ér véget majd küldetésem, ha egyszer be tudom majd bizonyítani, hogy ellentétben a finn–magyar elmélet mellett kardoskodók megnyilatkozásaival, a magyar nép igenis Attila népe."
Kalibáskőn heves vita folyik a finn-magyar elmélet és az “Attila népe” körül. Kutatóink rendkívül élvezik a munkát és újra felvállalnák az “utazás fáradalmait és minden kiszámíthatatlan nehézségét” egy következő nagy kalandért.

Támogatóink