Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Tangazdaság családi vállalkozás a Kalibáskő Erdei Iskola keretében

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Pályázó: MELFA IMPEX Kft családi vállalkozás, Csíkszereda

Megítélt összeg: 4402480 HUF

A támogatással vásárolt eszközök:

  1. Mezőgazdasági eszközök: Traktor Kubota L4508D, 45LE, körkasza és kiskocka bálázó
  2. Infokommunikációs eszköz: hordozható számítógép-Dell Inspiron-5567

A fejlesztés célja:

  1. A tangazdaság vállalkozás fejlesztése, megszilárdítása, vonzóvá tétele (a munkatársak, régi és új ügyfelek, lehetséges ügyfelek számára), új termékek és munkahelyek létrehozása;
  2.  A célcsoport számára a szolgáltatásokkal megfelelő lehetőséget biztosítani az önfenntartás gyakorlására, megszeretésére.
  3. A megfelelő körülmények, helyszínek, eszközök, mesterek és szakemberek biztosítása a képzések lebonyolítására,
  4.  A fiatalok olyan készségeket, kompetenciákat sajátítsanak el, amelyek segítik felnőtté válásukat, szülőföldjükön a saját céljuknak és nemzetcsaládjuknak megfelelő életpályán való elindulását.

Futamidő: 2017

(2018-02-05)
..:: Pályázatok

Helyesen magyarul 2 - 2011

Pályáztató: Csíkszereda Város Önkormányzata
Pályázó: Kalibáskő Gyermekvilág Egyesület
Megítélt összeg: 900,0 RON
Futamidő: 2011 november 7.-27.
A projektről:: célja követendő példaként állítani Kőrösi egyéniségét serdülőkorú gyerekeink elé, példamutatás a bátorságról és kitartásról, a nagy álmok bevállalásáról és megvalósításáról. Ezen felül a program kézzelfogható segítséget kíván nyújtani a helyesírás és helyes magyar beszéd elsajátításában.

2011november 12.-én indult el 2o csíkszeredai diák megtenni “A nagy utat” Kőrösi Csoma Sándor nyomán.  Egymás után háron hét végén találkozik a kis kutatócsapat Kőrösi szellemiségével, munkásságával. Ezen alkalmakkor alapos ismereteket szereznek a nagy utazó és nyelvkutató életéről, életútjának nyolc kiemelt állomáshelyéről.
A virtuális utazás kiindulópontja Csomakőrös, ahol bátor kis utazóink az archaikus kifejezésekkel és tájszólásokkal ismerkednek.
Első és egyben a legfontosabb állomás Nagyenyed, a Bethlhen Kollégium komor légkörével, karakteres tanáraival, diákcsínyeivel. Itt sorra mindenki megélheti a “szolgadiák” hétköznapjait, kutató munkát végezhet a könyvtárban, készülhet lelkileg és testileg az ismeretlen, rejtélyes útra. Csapatunk tagjai komolyan veszik a feladatot: versengés folyik, ami a kutató munkát illetei, jeleskednek a naplóírásban, monológok és párbeszédek kitalálásában, improvizálásban, jelenetek kitalálásában és lejátszásában.
A második állomáshely, a Göttingeni Egyetem nagyvilági légköre tovább pezsdíti a tanulni vágyó fiatalokat. Lázasan folyik a megkezdett munka, amit érdekes beszédgyakorlatokkal egészítenek ki. Itt kerül sor az idegen kifejezések felfigyelésére a hétköznapi nyelvhasználatban. Gyakorlatok során ezeket kell helyes magyar megfelelővel kicserélni.
Elérkezett az idő: 1819 nov.24. – virtuális nap. Sorra következnek a színhelyek: Konstantinápoly, Bagdad, Teherán (a Kalibáskő Erdei Iskolát körülvevő tisztások, kalibák, nagy szikla, terebélyes bükkfa – mind egy-egy helyszín), ezer meglepetés, előre nem látott akadály. Konstantinápolyban a magyarral rokon szavak felkutatásával telt az idő, újabb helyesírási- fogalmazási- és beszédgyakorlatok következtek. Teheránban a Szkander bég név felvétele körül támadtak bonyodalmak.
Zangla kolostorában, amely a vörössüvegesek rendjéhez tartozott, kis, fűtetlen cellában dolgozta fel Kőrösi Tibet történelmét, földrajzát és irodalmát és olvasott el több ezer tibeti könyvet. A kalibáskői kis kutatók is rendületlenül olvastak és dokumentálódtak és elkészültek a hely történelmi- földrajzi bemutatásával.
Példaképünk Molla Eszkander Csoma néven két évig az észak-bengáli Titaljában tartózkodott, ahol eredeti céljának megfelelően az őshazát kereste a nyelvrokonítás (összehasonlító nyelvtudomány) módszerével.
"Így ér véget majd küldetésem, ha egyszer be tudom majd bizonyítani, hogy ellentétben a finn–magyar elmélet mellett kardoskodók megnyilatkozásaival, a magyar nép igenis Attila népe."
Kalibáskőn heves vita folyik a finn-magyar elmélet és az “Attila népe” körül. Kutatóink rendkívül élvezik a munkát és újra felvállalnák az “utazás fáradalmait és minden kiszámíthatatlan nehézségét” egy következő nagy kalandért.

Támogatóink