Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)
..:: Pályázatok

Kiruly - Vargyas kerékpár út (2010, II hurok)

Mindig a holnapban reménykedünk, a holnap viszont valószínüleg tőlünk remél egyet-mást.”
Ernst R. Hauschka


Lövétei biciklis utak, avagy kerekezünk értékeink között

A tanösvény főbb törekvései:


- a helyi értékek ismertetése, megőrzése,

- hozzásegíteni a látogatókat, hogy egyszerűen és biztonságosan megtalálják úgy a természet képződményeit, szépségeit mint a kőfaragó , bőrműves, kovács, hagyományos gazdálkodó portáját.

  (Gyerekeink és fiataljaink ezekben a hagyományos gazdaságokban, műhelyekben még olyan használatban levő kézműves szerszámokkal találkoznak amelyek mára már muzeális értékkel birnak.  Ezek a műhelyek és gazdaságok nem is olyan régen még meg tudták teremteni a falúsi család függetlenségét.
Meglátásunkban ezen gazdaságok, műhelyek  termékeinek értéke meghaladja a fogyasztói társadalom, nagy sorozatban gyártott termékek értékét.)


- a kerékpáros kirándulásokat biztosabbá és hozzáférhetövé tenni Lövéte község és a Kalibáskő erdei iskola környékén.

- kalákában való csoportos munka hagyományának visszaállítása, valamint iskolák, egyesületek és alapítványok bevonása a tan ösvényekkel kapcsolatos tervezések és kivitelezési munkálataiba,


- Lövéte és környékén kialakított tan- ösvényeknek saját honlapban való rendezése.


a kerékpár út honlapja: www.lovetebike.blogspot.com

A Lövéte környéki kerékpár utak és a hozzávaló honlapot nem lehet befejezettnek tekínteni. Kiterjed és fejlödik a velünk együtt.


Bárki aki érdekelt hozzáadhat és felkerülhet a honlapra, talán egyedüli kritérium, (ha ez annak számít), hogy helyi értékről legyen szó.

a honlapra való felkerülést lehet kérelmezni a Lövéte Polgármesteri hivatalában (Török Józsefnél), a Kalibáskő Erdei Iskolánál (Kovács Ildikó), H.M. Környezetvédelemnél (Mihály István)

Lehetsz termelő, kisiparos, vagy vállalkozó, amennyiben helyi értéket képviselsz a honlapra kérheted feliratkozásodat.

  Gondolatok:

Utunk során nyomokat hagyunk magunk után, ki lábnyomot ki kerék nyomot.

Van aki kevésbé más feltünöbbeket.

Fontosnak tartjuk, hogy sebhelyeket ne hagyunk sem Föld arcán, sem ember társaink lelkében.Ez évi (2o1o)  munkálataink a biciklis tanösvény kapcsán:

- a Kiruly- Vargyas menti kerékpár utak internetes elérhetőség megszerkesztése,
- a jelzésesek festését a Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság Kolozsvár végezte el,
- a Vargyas patakon gyalogos és kerékpáros hidak építése  .


akik  még segítettek :

Lövéte Önkormányzata, Lövéte Közbirtokosság, Nagy István Müvészeti Líceum Csíkszereda, "Árvák' Egyesülete Csíksomlyó, "Siklódi Lörinc" Ált. Isk. Ditró, Serv Mont Har -Csíkszereda Hegyimentők, Erdélyi Kárpát Egyesület Csíkszereda.

Anyagi támogatással törekvésünket a Hargita Megye Tanácsa segítette.

Mindenkinek hálás köszönet és adja Isten, hogy a jövőben is társak lehessünk hasonló szép munkákban.Pályáztató:
  Hargita Megye TanácsaTámogató:
  Lövéte Közbirtokossága
  Serv Mont Har, Csíkszereda /Csíki Hegyimentő Csapat/
  Szívesség Közösség
  Infopress Group Rt, Székelyudvarhely
  Árvák Egyesülete Csíksomlyó
  Lövéte Község
  Erdélyi Kárpát Egyesület Csíkszereda

Támogatóink