Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)
..:: Pályázatok

Elek Apó Cimborái Kalibáskőn 2010

A tábor idötartama: tiz nap.
Elsö nap: Ismerkedés csapatépítő játéksorozatban.
Tábornyitó, az együttélés szabályainak ismertetése.
Játékos gyakorlatok azoknak akik tudnak kommunikálni és azoknak, akik nehezen tudnak.
Benedek Elek mese és mondavilága, történelmi ismeretek.
Csoportfoglalkozás
Második nap: Játékos gyakorlatok, amelyek során a gyerekek közelebb kerülnek egymáshoz, átérzik a csapat, az együttalkotás
gyönyörűségét. Szókincsgyarapító, helyes anyanyelv használatot és választékos kifejezésmódot fejlesztő
gyakorlatok..
Mesevilág, hangsúly a magyar lelkületen és hitvilágon.
Csoportfoglalkozás
Harmadik nap: Önbizalmat növelő gyakorlatok, amelyek segítenek abban, hogy a gyerekek ne jőjjenek zavarba.
Nyelvhelyességi gyakorlatok, választékos kifejezésmód gyakorlása, eredetiség.
Csoportfoglalkozás
Negyedik nap: Játékos gyakorlatok, minek során kiderül, hogy mindenkiben ott szunnyad a végtelen Kreatívitás.
Játék, pantonim és mozgásművészet.
Csoportfoglalkozás
Ötödik nap: Improvizáció és önálló jelenettervezés, humorérzék fejlesztése. Gesztusok, mozdulatok használata kifejező
módon.
Hatodik nap: Színpadi mozgás, testbeszéd, mimika, gesztikulálás.
Csoportfoglalkozás
Hetedik nap: Kiejtés, improvizáció és hangtechnika,
Csoportfoglalkozás
Nyolcadik nap: Önmegvalósítás, konfliktushelyzet felismerése és megoldási k1sérletei,
Csoportfoglalkozás
Kilencedik nap: Ritmus, koordináció, személyiségfejlesztő és relaxációs gyakorlatok.
Csoportfoglalkozás
Tizedik nap: Előadás a szülőknek. Táborbontás.


A cél a gyerekeket kellemes élményben részesíteni. A gyerek a színpadon sikerélményre tehet szert, kielégül szereplési vágya és nem szégyelli önmagát adni, nemcsak a színpadon, hanem az életben sem. A gyerekek azon az „anyagon” keresztül, amellyel foglalkozunk, a verseket, meséket megszeretik, fejlődik a szépérzékük, a szókincsük és kifejezésmódjuk. A játék mindehhez nagy segítség, kinyílnak, bátrabbá vállnak, formálódnak, színesebbé vállik egyéniségük. Benedek Elek egyénisége erősíti identitásukat, anyanyelvük szeretetét.Pályáztató:
  Csíkszereda Megye Jogú VárosTámogató:
  Infopress Group Rt, Székelyudvarhely
  Árvák Egyesülete Csíksomlyó
  Szívesség Közösség

Támogatóink