Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Tangazdaság családi vállalkozás a Kalibáskő Erdei Iskola keretében

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Pályázó: MELFA IMPEX Kft családi vállalkozás, Csíkszereda

Megítélt összeg: 4402480 HUF

A támogatással vásárolt eszközök:

  1. Mezőgazdasági eszközök: Traktor Kubota L4508D, 45LE, körkasza és kiskocka bálázó
  2. Infokommunikációs eszköz: hordozható számítógép-Dell Inspiron-5567

A fejlesztés célja:

  1. A tangazdaság vállalkozás fejlesztése, megszilárdítása, vonzóvá tétele (a munkatársak, régi és új ügyfelek, lehetséges ügyfelek számára), új termékek és munkahelyek létrehozása;
  2.  A célcsoport számára a szolgáltatásokkal megfelelő lehetőséget biztosítani az önfenntartás gyakorlására, megszeretésére.
  3. A megfelelő körülmények, helyszínek, eszközök, mesterek és szakemberek biztosítása a képzések lebonyolítására,
  4.  A fiatalok olyan készségeket, kompetenciákat sajátítsanak el, amelyek segítik felnőtté válásukat, szülőföldjükön a saját céljuknak és nemzetcsaládjuknak megfelelő életpályán való elindulását.

Futamidő: 2017

(2018-02-05)
..:: Pályázatok

Elek Apó Cimborái Kalibáskőn 2010

A tábor idötartama: tiz nap.
Elsö nap: Ismerkedés csapatépítő játéksorozatban.
Tábornyitó, az együttélés szabályainak ismertetése.
Játékos gyakorlatok azoknak akik tudnak kommunikálni és azoknak, akik nehezen tudnak.
Benedek Elek mese és mondavilága, történelmi ismeretek.
Csoportfoglalkozás
Második nap: Játékos gyakorlatok, amelyek során a gyerekek közelebb kerülnek egymáshoz, átérzik a csapat, az együttalkotás
gyönyörűségét. Szókincsgyarapító, helyes anyanyelv használatot és választékos kifejezésmódot fejlesztő
gyakorlatok..
Mesevilág, hangsúly a magyar lelkületen és hitvilágon.
Csoportfoglalkozás
Harmadik nap: Önbizalmat növelő gyakorlatok, amelyek segítenek abban, hogy a gyerekek ne jőjjenek zavarba.
Nyelvhelyességi gyakorlatok, választékos kifejezésmód gyakorlása, eredetiség.
Csoportfoglalkozás
Negyedik nap: Játékos gyakorlatok, minek során kiderül, hogy mindenkiben ott szunnyad a végtelen Kreatívitás.
Játék, pantonim és mozgásművészet.
Csoportfoglalkozás
Ötödik nap: Improvizáció és önálló jelenettervezés, humorérzék fejlesztése. Gesztusok, mozdulatok használata kifejező
módon.
Hatodik nap: Színpadi mozgás, testbeszéd, mimika, gesztikulálás.
Csoportfoglalkozás
Hetedik nap: Kiejtés, improvizáció és hangtechnika,
Csoportfoglalkozás
Nyolcadik nap: Önmegvalósítás, konfliktushelyzet felismerése és megoldási k1sérletei,
Csoportfoglalkozás
Kilencedik nap: Ritmus, koordináció, személyiségfejlesztő és relaxációs gyakorlatok.
Csoportfoglalkozás
Tizedik nap: Előadás a szülőknek. Táborbontás.


A cél a gyerekeket kellemes élményben részesíteni. A gyerek a színpadon sikerélményre tehet szert, kielégül szereplési vágya és nem szégyelli önmagát adni, nemcsak a színpadon, hanem az életben sem. A gyerekek azon az „anyagon” keresztül, amellyel foglalkozunk, a verseket, meséket megszeretik, fejlődik a szépérzékük, a szókincsük és kifejezésmódjuk. A játék mindehhez nagy segítség, kinyílnak, bátrabbá vállnak, formálódnak, színesebbé vállik egyéniségük. Benedek Elek egyénisége erősíti identitásukat, anyanyelvük szeretetét.Pályáztató:
  Csíkszereda Megye Jogú VárosTámogató:
  Infopress Group Rt, Székelyudvarhely
  Árvák Egyesülete Csíksomlyó
  Szívesség Közösség

Támogatóink