Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2018

A projekt két párhuzamosan zajló interaktív történelmi foglalkozás sorozat Erdély 11 településén 36 magyarul is oktató iskoláiban és az erdei iskola kalibáskői telephelyén zajlott. A két történelmi program a Vándor magyar jurta és A budai napkirály. A tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése, hamis történelmi adatok és ismeretek kiigazítása, a lovagi erények megismerése és használata. A projektben résztvevők száma több  mint 4600 magyar ajkú diák volt. Elvárt eredmények :a résztvevőkben felébredjen a saját történelmünk ismerete iránti igénya, hamis történelmi ismeretek kiigazításra kerüljenek, létrejöjjön az a szemléletváltás szellemi és kulturális örökségeink iránt, amely hatására kialakul a magyar lélekhez méltó életvitel. A projekt fő Támogatói a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és a Hargita Megyei Tanács. A támogatások eszközbeszerzés, terembér, a résztvevők utaztatása, a programvezetők szállása, népszerűsítés és nyomdaköltségek, más anyagbeszerzésekre hasznosult. A támogatásokat a gyerekek nevében is köszönjük!

(2018-11-15)
..:: Pályázatok

Elek Apó Cimborái Kalibáskőn 2010

A tábor idötartama: tiz nap.
Elsö nap: Ismerkedés csapatépítő játéksorozatban.
Tábornyitó, az együttélés szabályainak ismertetése.
Játékos gyakorlatok azoknak akik tudnak kommunikálni és azoknak, akik nehezen tudnak.
Benedek Elek mese és mondavilága, történelmi ismeretek.
Csoportfoglalkozás
Második nap: Játékos gyakorlatok, amelyek során a gyerekek közelebb kerülnek egymáshoz, átérzik a csapat, az együttalkotás
gyönyörűségét. Szókincsgyarapító, helyes anyanyelv használatot és választékos kifejezésmódot fejlesztő
gyakorlatok..
Mesevilág, hangsúly a magyar lelkületen és hitvilágon.
Csoportfoglalkozás
Harmadik nap: Önbizalmat növelő gyakorlatok, amelyek segítenek abban, hogy a gyerekek ne jőjjenek zavarba.
Nyelvhelyességi gyakorlatok, választékos kifejezésmód gyakorlása, eredetiség.
Csoportfoglalkozás
Negyedik nap: Játékos gyakorlatok, minek során kiderül, hogy mindenkiben ott szunnyad a végtelen Kreatívitás.
Játék, pantonim és mozgásművészet.
Csoportfoglalkozás
Ötödik nap: Improvizáció és önálló jelenettervezés, humorérzék fejlesztése. Gesztusok, mozdulatok használata kifejező
módon.
Hatodik nap: Színpadi mozgás, testbeszéd, mimika, gesztikulálás.
Csoportfoglalkozás
Hetedik nap: Kiejtés, improvizáció és hangtechnika,
Csoportfoglalkozás
Nyolcadik nap: Önmegvalósítás, konfliktushelyzet felismerése és megoldási k1sérletei,
Csoportfoglalkozás
Kilencedik nap: Ritmus, koordináció, személyiségfejlesztő és relaxációs gyakorlatok.
Csoportfoglalkozás
Tizedik nap: Előadás a szülőknek. Táborbontás.


A cél a gyerekeket kellemes élményben részesíteni. A gyerek a színpadon sikerélményre tehet szert, kielégül szereplési vágya és nem szégyelli önmagát adni, nemcsak a színpadon, hanem az életben sem. A gyerekek azon az „anyagon” keresztül, amellyel foglalkozunk, a verseket, meséket megszeretik, fejlődik a szépérzékük, a szókincsük és kifejezésmódjuk. A játék mindehhez nagy segítség, kinyílnak, bátrabbá vállnak, formálódnak, színesebbé vállik egyéniségük. Benedek Elek egyénisége erősíti identitásukat, anyanyelvük szeretetét.Pályáztató:
  Csíkszereda Megye Jogú VárosTámogató:
  Infopress Group Rt, Székelyudvarhely
  Árvák Egyesülete Csíksomlyó
  Szívesség Közösség

Támogatóink