Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)
..:: Pályázatok

Népi mesterségek tábor- 2009

Népi mesterségek tábor- 2009


Kalibáskőn szervezett „Népi mesterségek – 2009 tábor”-t, egy program sorozat siker nyitányaként éljük meg, melyekben szándékunk a kisgyerekeket megismertetni Szüleink és Nagyszüleink mesterségeik egyszerű világával.

A programvezetök a környéken élő szakmájuk mesterei voltak, akik megörizték örökségünk tiszta és cicoma mentes jellemzöit és olyan természetességel adják azokat tovább ahogyan Ők is örökölték elödeiktől.

A mester képes egyénit alkotni megörizvén öröksége motivumait, bele tudja „lopni” saját egyéniségét művébe olyan modón, hogy annak sem funkciónalitása sem egyszerű eredetisége nem szenved tórzítást mégis viselni fogja egyénisége jeleit.

Elödeink mesterségei, szerszámaik és az anyagok melyekkel dolgoztak egyszerüek voltak mint életük rendje.
Legtöbb mester sajátkezűleg készítette el szerszámait, saját maga válalta szavatosságát, ezért voltak jól elkészítve a lehető legjobb anyagokból.
A mai „modern” ember az ilyen tevékenységekre és anyagokra a „környezetbarát”szófórdulatot találta ki.
A régi ember nem kitalálta, de megélte ezt az életformát.
A használt szükséges nyersanyag megtalálható volt elérhető formában, a természet adta nekük vagy egyszerű feldolgozással tették használhatóvá.
Használatuk után sem vált ezekböl „veszélyes hulladék” hisz természetes anyagok voltak, vagy a család tüzhelyén vagy padláson végezték.

A 2oo9-es tábor lehetöség volt a gyerekeknek, hogy megismerkedjenek környékünk több jellemző népi mester termékeinek elkészítési módjával.

Naponta nehéz volt a döntés, hogy melyik a lenyűgözöbb program: a Föld sarát az agyagat vagy a fa anyagát alakítani, netán festékeket készíteni, kavarní és bútort festení.

Az „inasok” napi beosztását mestereik mellé, olykor csak a „sorshúzás” volt képes eldönteni, hisz mindenki egyszerre akart lenni minden mesternél.

Érdekes volt mert nem kellet alkalmazkodni csapathoz, egyéniségek lehettek a gyerekek, szárnyalt a fantázia, születtek az ötletek és mosolyogtak a mesterek „egyszer mi is ilyenek voltunk” és kezdödhetett az alkotás.

Hogy folytatása lesz ezeknek a programoknak és a jővöre is szervezünk- e hasonlókat  „hát persze” mondják a gyerekek, ehhez kétség sem férhet, a mester erre azt feleli „fiam, ha élünk”.

Mi hisszük, hogy ha hasonló értékmentő programok szervezésére vidékünkön széltében- hosszában sor kerülhet akkor a népi mesterek  és mesterségeik életben maradnak, utodaik tanulságára.Pályáztató:
  Csíkszereda Megye Jogú VárosTámogató:
  Infopress Group Rt, Székelyudvarhely
  Szívesség Közösség

Támogatóink