Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)
..:: Pályázatok

Természetbuvár tábor a Hargitán- 2008Egyesületünk nincs fél éves mikor a Hargita Megyei Tanács 2008 as ifjúsági tevékenységeket támogató programja keretén belül, pályázati kiíráson vesz részt és sikeresen ennek segítségével rendezzük meg első több napos táborunkat Kalibáskőn 25 Hargita megyei kisgyerek részvételével.

A gyerekek testi lelki épségéért egyesületünk valamint partnereink munka társai vállalták a felelősséget.

A hét kalandokkal teli napokon 25 kisgyerek bicajozott és tanulta a vadonban való viselkedést, az erdő egyensúlya, humán hatások az élő világra, hulladék problémák, természeti élő helyek egyensúlyát oly módon, hogy az nem tanulásnak tűnt de annál inkább szórakozással egybevetett csapat építésnek.Megtanulták a csapat fontosságát, a vadonban, az összetartozás, az egymásra utalás és kölcsönös segítség nyújtás fontosságát, ami elsődleges kritérium egy vadonban töltött expedíció számára.Oktatóik és nevelőik a Hargitai Hegyimentök Csíkszereda i csapat tagjai, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség munkatársai voltak, akik maguk is megélik mindennapi munkájukban a tanítottak igazságait.

Volt mikor nehezen értettük meg a gyengéket, aztán jól jött mikor minket is megértettek és segítettek.

Ilyen és hasonló helyzetek alakultak ki a csapat kialakulása folyamatában.

Egy csapat nehezen alakul ki, viszont ha megtörtént életre szóló élményeket élhetünk meg és barátságok kötődhetnek.Baleset mentesen végződtek a kalanddal teli napok és mindenki feltöltődve és egészségesen tért vissza szerettei közé.

Úgy váltunk el , hogy még találkozunk hasonló táborokba, kalandozásokon.Pályáztató:
  Hargita Megye TanácsaTámogató:
  Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
  Lövéte Közbirtokossága
  Serv Mont Har, Csíkszereda /Csíki Hegyimentő Csapat/

Támogatóink