Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2018

A projekt két párhuzamosan zajló interaktív történelmi foglalkozás sorozat Erdély 11 településén 36 magyarul is oktató iskoláiban és az erdei iskola kalibáskői telephelyén zajlott. A két történelmi program a Vándor magyar jurta és A budai napkirály. A tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése, hamis történelmi adatok és ismeretek kiigazítása, a lovagi erények megismerése és használata. A projektben résztvevők száma több  mint 4600 magyar ajkú diák volt. Elvárt eredmények :a résztvevőkben felébredjen a saját történelmünk ismerete iránti igénya, hamis történelmi ismeretek kiigazításra kerüljenek, létrejöjjön az a szemléletváltás szellemi és kulturális örökségeink iránt, amely hatására kialakul a magyar lélekhez méltó életvitel. A projekt fő Támogatói a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és a Hargita Megyei Tanács. A támogatások eszközbeszerzés, terembér, a résztvevők utaztatása, a programvezetők szállása, népszerűsítés és nyomdaköltségek, más anyagbeszerzésekre hasznosult. A támogatásokat a gyerekek nevében is köszönjük!

(2018-11-15)
..:: Pályázatok

Természetbuvár tábor a Hargitán- 2008Egyesületünk nincs fél éves mikor a Hargita Megyei Tanács 2008 as ifjúsági tevékenységeket támogató programja keretén belül, pályázati kiíráson vesz részt és sikeresen ennek segítségével rendezzük meg első több napos táborunkat Kalibáskőn 25 Hargita megyei kisgyerek részvételével.

A gyerekek testi lelki épségéért egyesületünk valamint partnereink munka társai vállalták a felelősséget.

A hét kalandokkal teli napokon 25 kisgyerek bicajozott és tanulta a vadonban való viselkedést, az erdő egyensúlya, humán hatások az élő világra, hulladék problémák, természeti élő helyek egyensúlyát oly módon, hogy az nem tanulásnak tűnt de annál inkább szórakozással egybevetett csapat építésnek.Megtanulták a csapat fontosságát, a vadonban, az összetartozás, az egymásra utalás és kölcsönös segítség nyújtás fontosságát, ami elsődleges kritérium egy vadonban töltött expedíció számára.Oktatóik és nevelőik a Hargitai Hegyimentök Csíkszereda i csapat tagjai, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség munkatársai voltak, akik maguk is megélik mindennapi munkájukban a tanítottak igazságait.

Volt mikor nehezen értettük meg a gyengéket, aztán jól jött mikor minket is megértettek és segítettek.

Ilyen és hasonló helyzetek alakultak ki a csapat kialakulása folyamatában.

Egy csapat nehezen alakul ki, viszont ha megtörtént életre szóló élményeket élhetünk meg és barátságok kötődhetnek.Baleset mentesen végződtek a kalanddal teli napok és mindenki feltöltődve és egészségesen tért vissza szerettei közé.

Úgy váltunk el , hogy még találkozunk hasonló táborokba, kalandozásokon.Pályáztató:
  Hargita Megye TanácsaTámogató:
  Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
  Lövéte Közbirtokossága
  Serv Mont Har, Csíkszereda /Csíki Hegyimentő Csapat/

Támogatóink