Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)

Magunkról

Kovács Ildikó a vállalkozás lelke és motorja, magyartanár, ötletgazda, szervező, képzésvezető, értékesítő, kapcsolattartó, pénzügyi felelős

 

 

 

 

Ferencz Csobod geográfus, ügyvezető. Közegészségügyi felelős, beszerző

 

 

 

 

 

 

Westhout Noémi angol nyelv és tornatanár, közösségépítő mester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferencz Kenéz informatika, honlap működtetése

 

 

 

 

 

 

 

Ferencz Lehel építész: tűzvédelmi felelős, képzésvezető, értékesítő, építések, géppark működtetése

Pápai Erdélyi Noémi építész: tervezések, képzésvezető, engedélyek ügyintézése

 

 

Ferencz Ond szakács, képzésvezető, higiéniafelelős

 

 

 

 

 

Ferencz Levente környezetmérnök, vegyes gazdálkodó, pályázati ügyintéző, Gyakorlókert gondnok, képzésvezető, környezetvédelmi felelős.

Támogatóink