Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)

Magunkról

A Kalibáskő Erdei Iskola régiónknak (Hargita, Kovászna, Brassó, Maros és Kolozs megye) olyan oktatási-nevelési központja, amely a családoknak és pedagógusoknak konkrét segítséget nyújt, azáltal, hogy kiegészíti és elmélyíti mindazon tudást és nevelési elvet, amivel gyerekeinket otthonról és az iskolából az „élet útjára” indítani kívánjuk.

A gyerekkor országának ezt a szigetét egyesületünk önerőből és pályázatok segítségével valósította meg.

Ötleteinket mi magunk keltjük életre kétkezi munkával. A barkácsolást, festegetést, a csapat apraja és nagyja együtt végzi. Örömmel dolgozunk, hiszen szeretünk dolgozni és gyönyörködni a pontosan elvégzett munkában. A szellemi és kétkezi munka a mi életformánk, munka közben mindenki bevisz egy keveset önmagából, ettől élő ez a hely. Mindennek, ami itt körülvesz, története van, hozzánk tartozik.

Nem egy előre elképzelt helyet hoztunk létre, hanem önmagát fejlesztette azzá, ami és fejleszti tovább, azáltal, hogy az idejáró gyerekek kívánságait, ötleteit meghallgatjuk és életre keltjük. A jó hangulat, kölcsönös tisztelet és megbecsülés fenntartásában igen sokat jelent az, hogy a gyerekek ötletei meghallgatásra találnak. Ugyanezen okból ragaszkodnak a helyhez, magukénak érzik.

Eredetileg programokat óvodás és kisiskolás korú gyerekeknek szerveztük, de az évek teltével, ahogy visszajáró vendégeink felcseperedtek, kérésükre a korhatárt egyre tovább toltuk. Mára már középiskolás diákoknak is kínálunk programlehetőségeket, vakációs programokra és az erdei iskola programjaira egyaránt.

Szigetünkön elsődleges szempont a környezetkímélő életforma megélése. Azon dolgozunk, hogy ez az életmód természetessé és magától értetődővé váljon a gyerekek részére. Programjainkon felfedjük és megismertetjük a gyerekekkel azokat a Földre ható ismert és sejtett következményeket, amik egyenes következményei az emberi cselekedeteknek, hogy okuljanak elődeik értékmentő vagy értékromboló tetteiből.

Eddigi működése során, az eltelt 8 év alatt, kiépültek a kapcsolatok a bedolgozó szakemberekkel (pedagógusok, környezetvédelmi szakemberek és hagyományos népi mesterséget gyakorló személyek), akik emberséges életvitelükkel és tudásukkal egyaránt példaképek a felnövekvő nemzedéknek. Megszilárdult az intézmény helyhez kötöttsége, kiépültek a tanösvények a különböző tematikus tanulmányi kirándulásokhoz.

Programjaink biztonságos és kellemes környezetben, gyermekcentrikusan, a magyar identitástudat megszilárdítását, az anyanyelv helyes és választékos használatát célozzák, kultúránk és hagyományaink ismeretét és beépülését az egyén és társadalom mindennapi életébe. Segítenek a résztvevőknek a felnőtté válás nehéz időszakában leküzdeni a beilleszkedési problémákat, toleranciát tanulni, elfogadónak lenni, tisztelni a másságokat, növelni az önbizalmat, példaképeket találni, megtalálni az utat az egyéniség kibontakozsához.

Gondosan ápoljuk szórványmagyar iskolákkal és szervezetekkel fenntartott kapcsolatainkat.
Kovács Ildikó

Programvezető


Brassóból származom, Áprily Lajos városából, ahol az emberi élet nem csak a természettel, a gyönyörű magas hegyekkel áll szoros összefüggésben, hanem békés együttélés, tolerancia és tisztelet jellemzi a népcsoportok közötti kapcsolatot: magyarok, szászok és románok saját nyelvükkel és kultúrájukkal egységet alkotnak a középkori várfalak között. Ennek a kölcsönös megbecsülésnek a hangulatát hozom magammal és igyekszem elültetni az emberpalántákban. Emberségre, egymás- és minden élőlény iránti odafigyelésre, a másságok tiszteltetére fektetem a hangsúlyt.

Életem központjában a családom áll, a párom és négy fiam. Ötödik gyerekem a kalibáskői gyereksziget örök zsibongásával, a zsibongók kiváncsi kis szemecskéivel, figyelemreméltó hozzászólásaival és fantasztikus ötleteivel.


Ferencz Levente

örökség védelem

Alapítótag, technikai munkatárs,
Családi állapot: Nős, négy fiú édesapja,
Állandó munkahely: Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség, Leszabályozás- megfelelőség rendészet.
E-mail cím : felevente@gmail.com

Vállalt munkák az egyesületben:
- szerkezetek tervezése, kivitelezése,
- csemete, -gyümölcs,- zöldségeskert gondnok
- pályázatok, kivitelezések

Kedvenc szabadidős tevékenységek:
úszás, hegyi túrák


Bertóti Zsolt

hegyimentő

" Találj egy munkát, amit szeretsz, és soha egy napot sem kell többet dolgoznod." - Konfucius.
  A hegy-, a természet szeretetét, annak tisztelését és vigyázását, az ún. zöld szemléletet gyerekkoromból hozom, szüleimtől örököltem.
Embereken , bajbajutottakon segíteni pedig nagyszerű dolog. Ezeket, a számomra fontos szempontokat, valamint Konfucius híres mondásást követve, mi más lehettem volna , mint hegyimentő. A gyerekekkel való foglalkozás, a belőlük áradó pozitív energiával való feltöltődés a hab a tortán.
Cserébe, megpróbálok átadni nekük egy olyan, a mindennapokban használható tudást, ami a mai rohanó és egyre szívtelenebb világunkban is értéknek számít.
  E csere lebonyolitásának megfelelő helyet Kalibáskőn és környékén találtuk meg együtt a Gyerekvilág csapatával, gyalog vagy biciklin, falon mászva, patakban, vagy éppen a bokrok tövében sárkánnyomot keresve.


Borbáth László

kertészmérnök

Kétgyermekes apa vagyok, kertészmérnök és állategészségügyi technikus, faismereti
és természetbúvár foglalkozásokat tartok Kalibáskőn. Amint azt a végzettségem is
tükrözi, növény- és állatszerető ember vagyok, ebből kifolyólag a természet szeretetére,
tiszteletére, megbecsülésére nevelem a gyermekeimet, és ugyanez a célom a Kalibáskői
Erdei Iskola programjaiban részt vevő gyermekekkel is. Nagyon szeretek gyermekekkel
foglalkozni, és hiszek abban, hogy a környezetünk védelme, a természet megmentése
nem annyira a mi nemzedékünktől függ, hanem az utánunk következő generációtól, az ő
neveltetésüktől.


Szabó Szilárd

Madarász

Az alföldön, Nagykárolyban születtem, több generációs természetjáró hagyományokkal bíró családban. Mondhatnám, az anyatejjel együtt szívtam magamba az erdők, mezők szeretetét, a természet végtelen szépsége iránti örök tiszteletet és csodálatot. Fontosnak érzem, hogy megosszam mindezt azokkal is, akik fiatal korukban nem voltak ilyen szerencsések mint én. Ezen munkálkodom a Hargita megyei Környezetvédelmi Ügynökség természetvédelmi osztályán, ezért vagyok a Magyar Madártani Egyesület tagja, ezért készítek természetfotókat és írok újságcikkeket. És ugyan ezen okból vállaltam azt, hogy Kalibáskő Erdei Iskola diákjainak bemutassam ezt a gyönyörű és egyedülálló vidéket, ami minket itt a Hargita tetején körülvesz. A legnagyobb elégtétel a számomra az, ha úgy érezhetem, munkám által én is hozzájárulok egy szebb, egészségesebb, természet- és életközelibb korszak eljöveteléhez.


Tőke Árpád

Erdészmérnök


Holló Edit

Biológus


Egyed Edit

tanítónő


Nagy Attila

Túravezető

Udvarhelyszéki származású, csíkszeredai lakos vagyok. Gépészmérnöki végzettséggel a csíkszeredai Környezetvédelemi Ügynökségnél dolgozom.Az egészséges életmód elkötelezettje vagyok és probálok mindenkit meggyőzni a szemlélet helyességéről. Kedvenc szabadidőtöltésem, sőt mondhatnám életem szerves része lett a természetjárás, melyet több évtizede gyakorolok. A természetjárás formái közül a magashegyi túrázást meg a téli kalandozásokat kedvelem. Szeretnék tenni annak érdekében, hogy minél több ember megismerje, értse és szeresse a természetet, környezetbarát szemlélettel éljen.


Szabó István

Erdészmérnök


Mihály István

Geológus


Zakariáa Éva


Müller Ibolya


Borbáth Csilla

magyar szakos pedagógus

A magyar nyelv és irodalom szeretete, őseink és hagyományaink tisztelete mindig is
nagyon fontos volt számomra. Ezt a tiszteletet szeretném továbbadni a most felnövekő
nemzedéknek, olyan módon, hogy számukra is élvezhető legyen: játékosan, élmények
útján. A drámapedagógiában, illetve a közösségfejlesztő játékok alkalmazásában
szereztem tapasztalatokat. Azt gondolom, hogy a természet ölén szerzett élmények,
amelyek kapcsolatba hoznak a gyökereinkkel, hagyományainkkal, anyanyelvünk jobb
megismerésével, megerősítik a gyermekekben azt, hogy értékekben gazdag múlttal
rendelkező tágabb közösség tagjai vagyuk.


Nagy Csilla

Könyvelő


Támogatóink