Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2018

A projekt két párhuzamosan zajló interaktív történelmi foglalkozás sorozat Erdély 11 településén 36 magyarul is oktató iskoláiban és az erdei iskola kalibáskői telephelyén zajlott. A két történelmi program a Vándor magyar jurta és A budai napkirály. A tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése, hamis történelmi adatok és ismeretek kiigazítása, a lovagi erények megismerése és használata. A projektben résztvevők száma több  mint 4600 magyar ajkú diák volt. Elvárt eredmények :a résztvevőkben felébredjen a saját történelmünk ismerete iránti igénya, hamis történelmi ismeretek kiigazításra kerüljenek, létrejöjjön az a szemléletváltás szellemi és kulturális örökségeink iránt, amely hatására kialakul a magyar lélekhez méltó életvitel. A projekt fő Támogatói a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és a Hargita Megyei Tanács. A támogatások eszközbeszerzés, terembér, a résztvevők utaztatása, a programvezetők szállása, népszerűsítés és nyomdaköltségek, más anyagbeszerzésekre hasznosult. A támogatásokat a gyerekek nevében is köszönjük!

(2018-11-15)

Célok

A tangazdaság és az erdei iskola céljai:

 

olyan tájékoztatási anyaggal ellátni és forrásanyagok kutatására ösztönzi a célcsoport diákjait, amelyek pozitív hatással vannak életükre, elősegítik a közösségi beilleszkedést, felkészítik az önálló gondolkodásra, egy felelős életvitelre, segítik helytállásukat a munka világában, hozzájárulnak a szülőföld iránti szeretet kialakuláshoz

 

olyan készségek kialakulását, megalapozását és fejlesztését segíteni a célcsoportban, amelyek egy lelkileg-fizikailag egészséges ember életében nélkülözhetetlenek, mint az önfenntartás, a kötelességtudat, a mértéktartás, a munka megbecsülése, az együttérzés, segítőkészség, a türelem, a tisztesség és tisztelet, megértés, önfegyelem

 

olyan közösségfejlesztő tevékenységek szervezése, amelyek erősítik a kreatív, kritikai gondolkodást, az elemzőképességet, a vitakultúrát, a történelemben való tisztánlátást, a gyökerek megismerését és elfogadását, hozzájárulnak az énképük és önismeretük megalapozásához, gazdagításához, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakulásához

 

 

olyan közösségfejlesztő tevékenységek szervezése, amelyek a harmonikus családi minták közvetítésére, a családi közösség megbecsülésére biztatnak, segítséget nyújtanak a családi életre való felkészülésben, a felelős párkapcsolatok kialakításában

 

olyan közösségfejlesztő tevékenységek szervezése, amelyek a tiszta és egészséges testi-lelki életre ösztönöznek és segítenek, hogy kialakuljon a célcsoportban az igény az egészséges életvitel iránt,

 

 olyan közösségfejlesztő tevékenységek szervezése, amelyek figyelmeztetnek a természeti erőforrások tudatos, takarékos, felelősségteljes, megújulási képességük határán belüli használatára, segítenek, hogy kialakuljon a tudatos környezetkímélő, értékvédő és a fenntarthatóság melletti elkötelezett magatartás.

Támogatóink