Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Turul és Holló - 2019

2019 évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Magyarország által támogatott project, magyar történelem oktatása: TURUL ÉS HOLLÓ-2019. A támogatás összege: 500000 HUF, vagyis 7050,00RON.

A támogatás azonosítója: MKO-KP-1-2019/1-000326

A támogatás felhasználása a következő költségekre történt:

1 osztálynyi diák utaztatása autóbusszal Csíkszereda-Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark- Vajdahunyad és Csíkszereda útvonalon. A diákok étkeztetése Ópusztaszeren a Szeri Csárdában. A projektben bemutató eszközként használt jurtához vízpergetős ponyva huzat elkészítése.

A projekt két történelmi foglalkozást és jutalomkirándulást az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban foglalt magában. A Vándor magyar jurta: hiteles kutatások és írott források nyomán rekonstruált honfoglalás kori kultúra és erkölcsi szabályok ismerteése, amelyek bíztosították egy közösség anyagi, szellemi gyarapodását, felemelkedését. A budai napkirály-Mátyás kora: a belső értékek, lovagi erények és pozitív példakép ismertetése, megélésre való buzdítás.  

Tevékenységek célja: a népi-nemzeti érzés erősítése; a diákok tudásszomját felkelteni történelmük, az őseik által megélt szellemi, erkölcsi- és természet közeli élete iránt; olyan történelmi ismeretek átadása, amelyek a román közoktatásból hiányoznak, vagy torzítottak; erények gyakorlása. Elvárt szellemi hasznosulás: a diákokban elindul az életre kiható hiteles történelemkutatás, ami hosszú távon szellemi gazdagodást, szemléletváltást idéz elő, erősítve nemzeti identitástudatukat és szülőföldjük iránti ragaszkodást. Indokoltnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék igényelje hiteles történelme ismeretét.

A 2019-ben lezajlott történelmi tevékenységeken résztvevők létszáma több mint 5000 magyar ajkú diák volt.  A szülök, pedagógusok és diákok nevében is köszönjük a támogatást!

(2019-11-22)

Célok

A tangazdaság és az erdei iskola céljai:

 

olyan tájékoztatási anyaggal ellátni és forrásanyagok kutatására ösztönzi a célcsoport diákjait, amelyek pozitív hatással vannak életükre, elősegítik a közösségi beilleszkedést, felkészítik az önálló gondolkodásra, egy felelős életvitelre, segítik helytállásukat a munka világában, hozzájárulnak a szülőföld iránti szeretet kialakuláshoz

 

olyan készségek kialakulását, megalapozását és fejlesztését segíteni a célcsoportban, amelyek egy lelkileg-fizikailag egészséges ember életében nélkülözhetetlenek, mint az önfenntartás, a kötelességtudat, a mértéktartás, a munka megbecsülése, az együttérzés, segítőkészség, a türelem, a tisztesség és tisztelet, megértés, önfegyelem

 

olyan közösségfejlesztő tevékenységek szervezése, amelyek erősítik a kreatív, kritikai gondolkodást, az elemzőképességet, a vitakultúrát, a történelemben való tisztánlátást, a gyökerek megismerését és elfogadását, hozzájárulnak az énképük és önismeretük megalapozásához, gazdagításához, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakulásához

 

 

olyan közösségfejlesztő tevékenységek szervezése, amelyek a harmonikus családi minták közvetítésére, a családi közösség megbecsülésére biztatnak, segítséget nyújtanak a családi életre való felkészülésben, a felelős párkapcsolatok kialakításában

 

olyan közösségfejlesztő tevékenységek szervezése, amelyek a tiszta és egészséges testi-lelki életre ösztönöznek és segítenek, hogy kialakuljon a célcsoportban az igény az egészséges életvitel iránt,

 

 olyan közösségfejlesztő tevékenységek szervezése, amelyek figyelmeztetnek a természeti erőforrások tudatos, takarékos, felelősségteljes, megújulási képességük határán belüli használatára, segítenek, hogy kialakuljon a tudatos környezetkímélő, értékvédő és a fenntarthatóság melletti elkötelezett magatartás.

Támogatóink