Pierderea în greutate granturi legit.


Propunere de regulament Considerentul 2 2 Regulamentul UE nr.

Dieta pilula compararea și recenzii

Acesta urmărește să sporească impactul în ceea ce privește cercetarea și inovarea prin combinarea Orizont și a fondurilor din sectorul privat în cadrul unor parteneriate public-privat, în domenii esențiale în care cercetarea și inovarea pot să contribuie la obiectivele mai ample ale Uniunii privind competitivitatea, la atragerea investițiilor private și la soluționarea provocărilor societale. Parteneriatele respective ar trebui să se bazeze pe un angajament pe termen lung, incluzând o contribuție echilibrată din partea tuturor partenerilor, să fie răspunzătoare de îndeplinirea obiectivelor lor și să fie în concordanță cu obiectivele strategice ale Uniunii în materie de cercetare, dezvoltare și inovare.

Guvernanța și funcționarea acestor parteneriate ar trebui să fie deschise, transparente, eficace și eficiente și să ofere unei game largi de părți interesate active în domeniile lor specifice ocazia de a participa. Guvernanța și funcționarea acestor parteneriate ar trebui să fie deschise, transparente, eficace și eficiente și să ofere unei game largi de părți interesate active în domeniile lor specifice ocazia de a participa, iar organizațiilor societății civile și grupurilor de cetățeni posibilitatea de a fi consultate în mod corespunzător în cadrul procesului decizional.

pierderea în greutate granturi legit

Importanța acestui domeniu și provocările cu care se confruntă părțile interesate din cadrul Uniunii necesită întreprinderea de acțiuni urgente în vederea obținerii resurselor și capacităților necesare pentru a închide lanțul care începe de la cercetare și dezvoltare și se încheie cu livrarea și exploatarea sistemelor de calcul de înaltă performanță. Prin urmare, ar trebui instituit pierderea în greutate granturi legit mecanism la nivelul Uniunii care să combine și să concentreze furnizarea de sprijin pentru stabilirea unei infrastructuri europene de calcul de înaltă performanță la nivel internațional și pentru desfășurarea de către statele membre, Uniune și pierderea în greutate granturi legit privat de activități de cercetare și inovare în domeniul calculului de înaltă performanță.

Această infrastructură ar trebui să furnizeze acces utilizatorilor din sectorul public, din industrie și din mediul academic, inclusiv comunităților științifice care fac parte din Cloudul european pentru știința deschisă. Importanța acestui domeniu și provocările cu care se confruntă părțile interesate din cadrul Uniunii necesită întreprinderea de acțiuni urgente în vederea obținerii resurselor și capacităților necesare pentru a închide lanțul care începe de la cercetare și dezvoltare și se încheie cu livrarea și exploatarea sistemelor de calcul de înaltă performanță exascale.

Această infrastructură ar trebui să furnizeze acces utilizatorilor din sectorul public, din industrie, inclusiv întreprinderilor mici și mijlocii IMM-uriși din mediul academic, inclusiv comunităților științifice care fac parte din Cloudul european pentru știința deschisă.

Amendamentul 3 Propunere de regulament Considerentul 8 a nou 8a Este de cea mai mare importanță ca, până înUE să ocupe o poziție de frunte în rândul puterilor mondiale din domeniul supercalculatoarelor. În prezent, Uniunea Europeană înregistrează întârzieri în ceea ce privește dezvoltarea calculului de înaltă performanță, din cauza investițiilor insuficiente în instituirea unui sistem complet.

Pentru a elimina acest decalaj, Uniunea trebuie să achiziționeze supercalculatoare de talie mondială, să își securizeze sistemul de aprovizionare și să furnizeze servicii către industrie și IMM-uri pentru simulare, vizualizare și creare de prototipuri, asigurând în același timp un sistem de calcul de înaltă performanță în conformitate cu valorile și principiile Uniunii.

pierderea în greutate granturi legit

Amendamentul 4 Propunere de regulament Considerentul 10 10 Pentru a pune la dispoziția Uniunii performanțele de calcul necesare pentru menținerea activității sale de cercetare la un nivel de vârf, investițiile statelor membre în calculul de înaltă performanță ar trebui să fie coordonate, iar asimilarea tehnologiei pierderea în greutate granturi legit calcul de înaltă performanță de către industrie trebuie să fie consolidată.

Uniunea ar trebui să-și crească eficiența în ceea ce privește transformarea dezvoltărilor din domeniul tehnologiei în sisteme de calcul de înaltă performanță care sunt achiziționate în Europa, stabilind o legătură eficientă între furnizarea de tehnologie, co-proiectarea acesteia împreună cu utilizatorii și achiziția comună de sisteme de nivel mondial. Amendamentul 5 Propunere de regulament Considerentul 10 a nou 10a Este necesar ca Comisia și statele membre să analizeze cadre de guvernanță și de finanțare adecvate, ținând seama în mod corespunzător de inițiativa privind întreprinderea europeană comună pentru calculul de înaltă performanță EuroHPC și de sustenabilitatea sa, precum și de necesitatea existenței unor condiții de concurență pierderea în greutate granturi legit la nivel european.

În plus, statele membre ar trebui să aibă în vedere programele de finanțare într-un mod aliniat la abordarea Comisiei. Amendamentul 6 Propunere de regulament Considerentul 10 b nou 10b Pierde greutatea pe paxil tehnologică europeană și parteneriatul public-privat contractual PPPc privind calculul de înaltă performanță HPC sunt esențiale pentru definirea priorităților de cercetare ale Uniunii în ceea ce pierderea în greutate granturi legit dezvoltarea în UE a tehnologiei în toate segmentele lanțului de aprovizionare al soluțiilor HPC.

Amendamentul 7 Propunere de pierderea în greutate granturi legit Considerentul 11 a nou 11a Misiunea întreprinderii comune este de a stabili și menține în Uniune un ecosistem integrat de nivel mondial de calcul de înaltă performanță și volume mari de date, bazat pe poziția de lider a Uniunii în ceea ce privește tehnologiile de HPC, cloud computing și volume mari de date.

pierderea în greutate granturi legit

Întrucât ciclul de dezvoltare al unei generații ulterioare de tehnologie durează în general ani, pentru menținerea competitivității pe piața globală, acțiunile întreprinse în vederea îndeplinirii acestui obiectiv trebuie să fie inițiate acum. Amendamentul 9 Propunere de regulament Considerentul 12 a nou 12a Întreprinderea comună EuroHPC ar trebui tratată ca parte integrantă a infrastructurii europene de date în întregul ecosistem, iar beneficiile ar trebui promovate pe scară largă.

Dieta pilula compararea și recenzii

Amendamentul 10 Propunere de regulament Considerentul 13 a nou 13a Comisia ar trebui să încurajeze mai multe state membre să se alăture întreprinderii comune EuroHPC și să o folosească ca domeniu prioritar pentru programele de cercetare și dezvoltare care corespund activităților la nivel național. Comisia ar trebui, de asemenea, să promoveze inițiativa în toate statele membre în cadrul unui puternic angajament politic și economic privind inovarea digitală.

Amendamentul 11 Propunere de regulament Considerentul 14 14 Uniunea, statele participante și membrii privați ai întreprinderii comune ar trebui să aducă fiecare o contribuție financiară la costurile administrative ale întreprinderii comune. Întrucât, conform cadrului financiar multianual pentru perioadacontribuția la costurile administrative ale Uniunii poate fi mobilizată pentru a acoperi costurile de funcționare numai până înstatele participante și membrii privați ai întreprinderii comune ar trebui să acopere integral costurile administrative ale întreprinderii comune începând cu Întrucât, conform cadrului financiar multianual pentru perioadacontribuția la costurile administrative ale Uniunii poate fi mobilizată pentru a acoperi costurile de funcționare numai până înstatele participante și membrii privați ai întreprinderii comune ar trebui să acopere integral costurile administrative ale întreprinderii comune începând cupentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a întreprinderii comune.

Amendamentul 12 Propunere de regulament Considerentul 15 a nou 15a Ar trebui explorate și promovate toate sinergiile posibile dintre EuroHPC și programele de cercetare naționale și ale Uniunii.

consent form - Romanian translation – Linguee

Întreprinderea comună ar trebui să se integreze în structurile existente de cercetare și dezvoltare principale, cum ar fi PPP privind platforma tehnologică europeană pentru calculul de înaltă performanță și volumele mari de date, pentru a crește la maxim eficiența, a facilita utilizarea sa și a pune bazele unei economii de succes bazate pe date.

Amendamentul 13 Propunere de regulament Considerentul 15 b nou 15b Comisia și statele membre ar trebui să consolideze activitatea existentă din cadrul Parteneriatului european pentru cloud pe baza pilonilor existenți PRACE și GEANT, să evite orice fel de conflicte de interese și să recunoască rolurile lor complementare fundamentale în realizarea unui ecosistem EuroHPC.

pierderea în greutate granturi legit

Amendamentul 14 Propunere de regulament Considerentul 18 18 Întreprinderea comună ar trebui să abordeze teme clar definite, care să permită mediului academic și industriilor din Europa în general să proiecteze, să dezvolte și să utilizeze cele mai inovatoare tehnologii din domeniul calculului de înaltă performanță și să stabilească o infrastructură integrată la nivelul întregii Uniuni, cu o capacitate de calcul de înaltă performanță de nivel mondial, conectivitate de mare viteză și aplicații și servicii de date și software de vârf, pentru oamenii săi de știință și pentru alți utilizatori de frunte din sectorul industriei, inclusiv IMM-uri și utilizatori din sectorul public.

Întreprinderea comună ar trebui să depună eforturi pentru a reduce deficitul de competențe specifice din domeniul HPC. Întreprinderea comună ar trebui să pregătească drumul spre dezvoltarea primei sale infrastructuri hibrid de calcul de înaltă performanță din Europa, prin integrarea unor arhitecturi clasice de calcul și a unor dispozitive cuantice de calcul, de exemplu prin exploatarea calculatorului cuantic ca accelerator al firelor de calcul de înaltă performanță.

Este necesar un pierderea în greutate granturi legit financiar structurat și coordonat la nivel european pentru menținerea poziției de vârf a echipelor de cercetare și a industriilor europene într-un context internațional extrem de competitiv, prin obținerea unor rezultate de nivel mondial și prin integrarea acestora în sisteme competitive, pentru asigurarea exploatării industriale rapide și pe scară largă a tehnologiei europene la nivelul Uniunii, ceea ce ar genera efecte colaterale semnificative pentru societate, pentru împărțirea riscurilor și prin reunirea forțelor prin orientarea strategiilor și a investițiilor către un interes comun european.

Comisia ar putea considera, în urma notificării de către statul membru sau de către grupul de state membre implicate, că inițiativele întreprinderii comune sunt eligibile ca proiecte importante de interes comun european, dacă toate condițiile relevante sunt îndeplinite în conformitate cu cadrul comunitar privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare Întreprinderea comună ar trebui să depună eforturi pentru a reduce deficitul de competențe specifice din domeniul HPC, încurajând calificarea și alegerea unor cariere legate de HPC și oferind programe speciale care să încurajeze o reprezentare aliniați pierderea în greutate scottsdale a bărbaților și a femeilor în profesiile din domeniul HPC.

Întreprinderea comună ar trebui să pregătească drumul spre dezvoltarea primei infrastructuri hibrid de calcul de înaltă performanță din Europa, prin integrarea unor arhitecturi clasice de calcul și a unor dispozitive cuantice de calcul, de exemplu prin exploatarea calculatorului cuantic ca accelerator al firelor de calcul de înaltă performanță. Este necesar un sprijin financiar structurat și coordonat la nivel european pentru menținerea poziției de vârf a echipelor de cercetare și a industriilor europene într-un context internațional extrem de competitiv, prin obținerea unor rezultate de nivel mondial și prin integrarea acestora în sisteme competitive, pentru asigurarea exploatării industriale rapide și pe scară largă a tehnologiei europene la nivelul Uniunii, ceea ce ar genera efecte colaterale benefice semnificative pentru pierderea în greutate granturi legit, pentru împărțirea riscurilor și prin reunirea forțelor prin orientarea strategiilor și a investițiilor către un interes comun european.

Texte adoptate - Marţi, 3 iulie

Amendamentul 15 Propunere de regulament Considerentul 18 a nou 18a Întreprinderea comună ar trebui să promoveze și să le asigure oamenilor de știință, industriei și sectorului public din Uniune accesul la supercalculatoare de nivel mondial și la serviciile asociate, oferindu-le instrumentele necesare pentru a rămâne în avangarda științei și concurenței industriale în vederea menținerii și sprijinirii infrastructurilor de date științifice integrate și calculului de înaltă performanță.

Amendamentul 16 Propunere de regulament Considerentul 18 b nou 18b Întreprinderea comună ar trebui să permită participarea tuturor statelor membre, acestea fiind încurajate să i se alăture și să o folosească ca domeniu prioritar pentru programele de cercetare și dezvoltare care corespund activităților la nivel național.

Întreprinderea comună ar trebui să promoveze activitățile aferente supercalculatorului în cadrul unui puternic angajament politic și economic privind inovarea digitală. Amendamentul 17 Propunere de regulament Considerentul 18 c nou 18c Pentru a dezvolta capacitatea necesară în toate statele membre și pentru a asigura participarea acestora, ar trebui înființat pentru fiecare stat membru un centru de competență pentru calculul de înaltă performanță centru asociat centrului național de supercalcul.

Centrele ar trebui să faciliteze și să promoveze accesul la ecosistemul HPC, de la accesul la supercalculatoare la accesul la aplicații și servicii. Ar trebui, de asemenea, să asigure pentru utilizatorii HPC cursuri de învățare și de formare pentru dezvoltarea competențelor în domeniul HPC, să promoveze acțiuni de sensibilizare și de formare și activități de informare cu privire la beneficiile HPC pentru IMM-uri în special și să se angajeze în activități de colaborare în rețea cu părțile interesate și cu alte centre pentru a stimula inovațiile pe scară mai largă care să permită utilizarea și mai extinsă a HPC.

Amendamentul 18 Propunere de regulament Considerentul 18 d nou pierderea în greutate granturi legit Participarea la scară largă în întreaga Uniune și un acces echitabil și rezonabil pentru actorii state terțe sunt importante pentru valorificarea deplină a potențialului unui supercalculator al UE capabil să contribuie la excelența științifică și la competitivitatea regională a Uniunii.

Amendamentul 19 Propunere de regulament Considerentul 18 e nou 18e Deși timpul de acces la supercalculatoare este proporțional cu contribuțiile financiare, ar trebui asigurate condiții de concurență echitabile pentru toate statele membre, toți oamenii de știință și toate sectoarele industriale din Uniune. Amendamentul 20 Propunere de regulament Considerentul 18 f nou 18f Timpul de acces al Uniunii ar trebui atribuit prin intermediul unor cereri de oferte competitive, bazate pe excelență, indiferent de statul membru de cetățenie al solicitantului.

În plus, statele membre participante ar trebui să poată, de asemenea, să pună la dispoziție timpul lor de acces altor oameni de știință, sectoare industriale sau cercetători din Uniune. Amendamentul 21 Propunere de regulament Considerentul 20 a nou 20a Supercalculatoarele achiziționate și întreținute de întreprinderea comună ar trebui să fie concepute și selectate pentru a li se maximiza eficiența în scopuri științifice, precum și în scopul utilizării de către industrie.

Din acest motiv, Comisia trebuie să ia măsuri pentru a consolida în continuare analiza eficienței și rentabilității în evaluările sale. Amendamentul 22 Propunere de regulament Considerentul 22 22 Supercalculatoarele pre-exascale și petascale ar trebui să fie utilizate în principal în scopuri de inovare și cercetare publică, fiind disponibile oricărui utilizator din mediul academic, din industrie sau din sectorul public. Întreprinderea comună ar trebui să poată desfășura anumite activități economice limitate în scopuri private.

Accesul ar trebui acordat utilizatorilor stabiliți în Uniune sau într-o țară asociată programului Orizont Drepturile de acces ar trebui să fie echitabile pentru toți utilizatorii și alocate într-un mod transparent. Consiliul de conducere ar trebui să definească drepturile de acces la cota care revine Uniunii din perioada de accesare pentru fiecare supercalculator. Amendamentul 23 Propunere de regulament Considerentul 28 a nou 28a Ar trebui să se aplice, ca o condiție minimă, dispozițiile aferente programului Orizont referitoare la drepturile de proprietate intelectuală, transferul acestora, acordarea de licențe și exploatare, pentru a se proteja interesele economice ale Uniunii.

Amendamentul 24 Propunere de regulament Considerentul 29 a pierderea în greutate granturi legit 29a Suma necesară pentru achiziționarea supercalculatorului ar trebui să acopere și investiții în îmbunătățirea fluxului de date și în conectarea la rețea. Amendamentul 25 Propunere de regulament Considerentul 30 a nou 30a Furnizorii asociați inițiativei HPC care își desfășoară activitatea în Uniune trebuie să concureze în condiții echitabile și conform acelorași reguli.

Amendamentul 26 Propunere de regulament Considerentul 30 b nou 30b Pentru a asigura coerența și pentru a evita suprapunerea cu alte inițiative existente în domeniul calculului de înaltă performanță și al volumelor mari de date, în special cu parteneriatele contractuale de tip public-privat în aceste domenii, instituite înși cu PRACE, aceste inițiative ar trebui raționalizate prin includerea lor în întreprinderea comună în cadrul pentru perioada de după Amendamentul 27 Propunere de regulament Considerentul 32 32 Furnizarea de sprijin financiar pentru activitățile din cadrul programului privind Mecanismul pentru interconectarea Europei khurana slimming center moga trebui să respecte normele acestui program.

Un set unic de norme ar trebui să fie valabil pentru toate activitățile întreprinderii comune, în locul coexistenței normelor aplicabile programelor Orizont și MIE. Amendamentul 28 Propunere de regulament Considerentul 40 40 Toate cererile de propuneri și toate procedurile de licitații efectuate în temeiul reglementărilor privind întreprinderii comune ar trebui să țină seama de durata programului-cadru Orizont și a programului privind Mecanismul pentru interconectarea Europei, după caz, cu excepția cazurilor justificate corespunzător.

Pentru perioada care nu este acoperită de programul-cadru Orizont și programul privind Mecanismul pentru interconectarea Europei, ar trebui făcute ajustările necesare ținând seama de CFM pentru perioada de dupăîn vederea continuării activităților întreprinderii comune.

Granturi Corai este destinația dvs. Pentru achiziții importante de viață, verificați-ne. Recenzii Phen — Ingredient Pauză în jos și Efecte. Pastile PhenQ Dieta — pierde în greutate în siguranță Eficient. Acest articol conține tot ce trebuie să știți despre PhenQ, deci înainte de plasarea.